Praktikannons, Praktikbank

Sida – Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO)

Om organisationen

Biståndsmyndigheten Sida, enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO). Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer och partinära organisationer. De flesta arbetar normativt kring ett tema och ofta på global nivå. Enheten har drygt 23 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken syftar till att ge kunskap om hur en strategi genomförs i praktiken genom samarbete med partners, inklusive insatshantering. Praktikanten kommer lära sig att hantera insatser, få en fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, och grunderna i bra och hållbart utvecklingssamarbete. Praktikanten kan delta i möten och seminarier, vara behjälplig i berednings- och rapporteringsprocesser, bidra i löpande handläggningsuppgifter och analyser, förbereda seminarier och konferenser samt skriva protokoll. Praktikanten kommer att handledas av en särskild handläggare och kommer att samarbeta med medarbetare på hela enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Akademiska studier inom för verksamheten relevant område, helst på mastersnivå, i eller med tonvikt på statsvetenskap, mänskliga rättigheter, eller utvecklingsstudier
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet av civila samhället eller internationella organisationer
  • Kunskap inom områden såsom internationella relationer, gender, mänskliga rättigheter, demokrati
  • Erfarenhet av att ha bott eller studerat i något av Sidas samarbetsländer
  • Ytterligare språk.
Dela det här: