Sida – Enheten för Latinamerika

Om organisationen

Enheten för Latinamerika ansvarar geografiskt för utvecklingssamarbetet med Kuba samt för rådgivning och stöd till ambassaderna i Bolivia, Colombia, Guatemala. Enheten ansvarar även för tematisk rådgivning demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, marknadsutveckling, miljö och klimat, samt mänsklig säkerhet samt har verksövergripande uppdrag om bredare relationer.

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att delta i enhetens löpande arbete inom de områden enheten ansvarar för. Vi arbetar med handläggning av insatser för Kuba samt med rådgivning och stöd till insatsgenomförandet i Guatemala, Colombia och Bolivia samt till regionala insatser i Latinamerika. Våra handläggare är också tematiska rådgivare inom ovan nämnda områden och där genomförs analyser, översyner, granskningar av insatser, utvärderingar, möten med partners, med mera. Det verksövergripande uppdraget “att bidra till bredare relationer”, som innebär att bidra till långsiktiga och hållbara ekonomiska relationer mellan Sverige och våra partnerländer, medför samverkan med andra myndigheter och företag samt rådgivning och stöd till hela Sida. Praktikanten deltar i det löpande arbetet i nära samarbete med en utsedd handledare. Praktikanten kommer att få prova många olika aspekter av vårt arbete. Till största delen kommer praktikanten att delta i arbetet med bredare relationer och få insikt i hur biståndet kan samverka med andra för att nå de globala målen. Vi har en stor bredd i vår portfölj, både geografiskt och tematiskt vilket är en möjlighet för den nyfikne.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– akademisk examen inom något område relaterat till enhetens uppdrag
– kunskaper om marknadsutveckling, hållbar utveckling, miljö
– erfarenhet av arbete i eller med den privata sektorn
– lust och intresse för att prova på att göra olika saker under handledning men med eget ansvar
– god vana att skriva och bearbeta information

Meriterande kompetens/erfarenhet

– intresse och/eller erfarenhet av Latinamerika
– kunskaper i Spanska

Övrig information

Vi ser fram emot att ta emot en pigg och nyfiken person som vill dela vår vardag under en termin för att ta del av vad det innebär att arbeta på en myndighet som Sida.

 

 

Dela det här: