Praktikannons

Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

På enheten för kapacitetsutveckling, CAPDEV (Capacity Development), arbetar vi med tre huvudsakliga verksamhetsområden: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning. 2018 fick enhetenen ny strategi, Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling, och under 2019 arbetar vi med att utveckla nya initiativ och program inom ramen för den. Vi befinner oss alltså i en spännande och kreativ period, där möjligheten att bidra med nya idéer är stor!

CAPDEV söker nu en praktikant som framför allt kommer att arbeta med resursbasteamet. Vi ansvarar för en rad program som syftar till att bredda den svenska resursbasen samt öka antalet svenskar inom prioriterade internationella och multilaterala organisationer: JPO (Junior Professional Officer), BBE (Bilateral Biträdande Expert), JPD (Junior Professionals in Delegation), SARC (Special Assistant to the Resident Coordinator), UNYV (United Nations Youth Volunteers). Du kan läsa mer om vår verksamhet på www.sida.se/engagera-dig/internationella-tjanster.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på CAPDEV kommer du att få delta i hela rekryteringskedjan för programmen; från annonsering av tjänster till val av kandidater. Vidare kommer du få vara med på våra utresekurser som vi anordnar för utvalda kandidater. Ett annat viktigt arbetsområde är den pågående dialogen med FN-organ och andra samarbetspartner som du kommer få vara delaktig i. Du kommer också att delta i vår ”outreach”, dvs. det arbete som vi gör för att nå ut med information om programmen, både i sociala medier och på karriärmässor vid högskolor och liknande. Vi kommer även förstärka vår alumniverksamhet under året med fokus på återföring av erfarenheter och kunskap.  Vi anordnar även seminarier för deltagare i programmen, med syfte att stärka deras professionella nätverk och öka deras möjligheter till en framtida karriär inom utvecklingssamarbetet.

Beroende på din profil och intresse finns också möjlighet att bidra inom något eller några av de andra verksamhetsområdena på enheten; myndighetssamordning och internationella kapacitetsutvecklingsprogram.

Du kommer att ha en ansvarig handledare och även kunna arbeta tillsammans med övriga handläggare på enheten, men vi vill också att du ska kunna ta egna initiativ, komma med idéer och genomföra vissa arbetsuppgifter självständigt. Vi hoppas kunna bidra till detta genom vår öppna och tillåtande kultur.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Universitetsstudier inom relevant område för verksamheten, som till exempel nationalekonomi, internationella relationer, statsvetenskap vi ser även gärna sökande med studier inom personalvetenskap. Erfarenhet av något av Sidas prioriterade verksamhetsområden; Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet och Miljö och Klimat, samt antikorruption uppmuntras. Kommunikationsfärdigheter inom t.ex. webbpublicering, sociala medier etc. God svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenheter av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer, analytisk kompetens, kapacitetsutveckling.

Dela det här: