Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling (PGU) samt att bidra till Agenda 2030 för hållbar utveckling. På enheten för kapacitetsutveckling, CAPDEV, arbetar vi med tre huvudsakliga verksamhetsområden: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning. Praktikanten kommer främst att vara involverad i arbetet med resursbasutveckling. Resursbasteamet ansvarar för en rad olika program som syftar till att bredda den svenska resursbasen för internationellt utvecklingssamarbete, samt att öka antalet svenskar inom prioriterade internationella och multilaterala organisationer. Dessa är – JPO (Junior Professional Officer), FN – JPD (Junior Professionals in Delegation), EU – UNYV (United Nations Youth Volunteers), FN – UNV (United Nations Volunteers), FN – SARC (Special Assistant to the Resident Coordinator), FN – BBE (Biträdande bilaterala experter), bilateralt Vi jobbar just nu även på att ta fram ett nytt program, och att utveckla en kunskapshanteringsfunktion för våra olika program.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på CAPDEV kommer du att få delta i hela rekryteringskedjan för programmen; från annonsering av tjänster till val av kandidater. Vidare kommer du få vara med på våra utresekurser som vi anordnar för utvalda kandidater. Ett annat viktigt arbetsområde är den pågående dialogen med FN-organ och andra samarbetspartner som du kommer få vara delaktig i.

Du kommer också att delta i vår ”outreach”, dvs. det arbete som vi gör för att nå ut med information om programmen, både i sociala medier och på (digitala eller fysiska, beroende på det fortsatta läget med pandemin) karriärmässor vid högskolor och liknande.

Andra vanligt förekommande uppgifter är arbete med uppföljning och lärande, löpande administration och även viss insatshantering (projekthantering). Du kommer ha stor möjlighet att ta eget initiativ, och till exempel anordna seminarium för och med de utresta deltagarna.

Beroende på din profil och intresse finns också möjlighet att bidra inom något eller några av de andra verksamhetsområdena på enheten; myndighetssamordning och internationella kapacitetsutvecklingsprogram.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– För praktiken relevant utbildning, t ex nationalekonomi, utvecklingsstudier, internationella relationer, statsvetenskap, med flera. Vi ser även gärna sökande med personalvetenskap.
– God svenska och engelska i tal och skrift.
– Starkt intresse för, och kunskaper om, internationellt utvecklingssamarbete och Agenda 2030
– Goda färdigheter i nätverkande och kommunikation
– Analytisk kompetens
– Servicekänsla och ett proaktivt förhållningssätt till problemlösning
– Gediget intresse för multilaterala organisationers roll i utvecklingssamarbetet

Meriterande kompetens/erfarenhet

– God förståelse för något av Sidas prioriterade verksamhetsområden: Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet, Miljö och klimat samt Antikorruption
– Erfarenheter från ett eller flera av Sidas samarbetsländer (t ex arbete, studier, uppväxt, praktik, med mera)
– Tidigare eget deltagande i utreseprogram
– Erfarenhet av kapacitetsutveckling

Övrig information

Du kommer att ha en ansvarig handledare och även kunna arbeta tillsammans med övriga handläggare på enheten. Varmt välkommen till oss!

Dela det här: