Sida – Enheten för humanitärt bistånd

Om organisationen

Sida ansvarar för en stor del av Sveriges humanitära bistånd. Det syftar till att rädda liv och lindra nöd i anslutning till kriser, konflikter eller naturkatastrofer. Enheten består av omkring 30 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons till några av världens allvarligaste humanitära kriser i enlighet den av regeringen beslutade strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida. Vi förmedlar stöd till i första hand FN, internationella Rödakorsrörelsen, svenska och utländska enskilda organisationer.

Sidas enhet för humanitärt bistånd erbjuder en meningsfull, omväxlande och spännande praktik där praktikanten får delta i omfattar omvärlds- och krisanalys, dialog med partner och uppföljning av biståndsinsatser.

Vad innebär praktiken

Som praktikant kommer du att bistå enhetens handläggare i arbetet med att bevaka och analysera den globala humanitära situationen och utifrån humanitära behov. Du får delta i beredning av nya insatser, uppföljning och analys av Sida-finansierade humanitära insatser genom våra strategiska partnerorganisationer. En stor del av arbetet sker i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter och andra geografiska och tematiska enheter på Sida. Du kommer även bidra till enhetens arbete i exempelvis olika interna och externa evenemang och möten. Du kommer att få arbetsuppgifter som bistår handläggarna både vad gäller partnerorganisationsansvar och geografiskt/krisansvar.

Målet är att alla arbetsuppgifter ska innehålla en lärandekomponent och bidra till förståelse för helheten av enhetens arbete. Uppgifterna kommer att vara varierade och lärandemål är att du vid praktikens slut ska ha genomfört arbetsuppgifter inom alla enhetens huvudprocesser. Vi vill också gärna att du har ett eget specialintresse relevant för humanitärt bistånd, som du kan fördjupa dig i under din praktiktid hos oss.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Studier på kandidat/magisternivå med nära anknytning till det humanitära kärnmandatets sektorsområden
– Studier på kandidat/magisternivå inom internationell utveckling/internationella relationer, särskilt med koppling till humanitärt arbete och internationell humanitär rätt
– Studier på kandidat/magisternivå inom freds- och konfliktforskning
– Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Kunskap om eller erfarenhet av operativ humanitär insatsverksamhet.
– Studier från utländskt universitet/högskola
– Goda kunskaper i arabiska, franska, spanska eller ryska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god analytisk förmåga och som person är drivande, metodmedveten och resultatinriktad. Du behöver vara initiativtagande, ha god kommunikativ förmåga och flexibilitet för att hantera det oförutsägbara som präglar humanitärt arbete.

Övrigt

För mer information se: www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/vara-verksamhetsomraden/humanitart-bistand

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som jämställdhet, mångfald och kreativitet tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Dela det här: