Sida – Enheten för humanitärt bistånd (HUMASIEN)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida erbjuder nu en meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Vårt uppdrag är att  rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer.

Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 35 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons i enlighet med Sveriges humanitära politik och den av regeringen beslutade strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021–2025.

Stödet förmedlas genom bidrag till FN, internationella Rödakorsrörelsen, svenska och internationella organisationer samt i begränsad omfattning genom direkt samarbete med svenska myndigheter och konsulter.

Totalt uppgår det humanitära biståndet som Sida hanterar till drygt fem miljarder kronor 2022 fördelat på ett 30-tal humanitära kriser.

Vad innebär praktiken?

Du kommer att bistå enhetens handläggare i arbetet med att:

  • Följa och analysera den globala humanitära situationen och utifrån humanitära behov fördela medel samt.
  • Bereda, följa upp och utvärdera Sidafinansierade humanitära insatser, ofta i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter.

Du kommer även bidra till enhetens olika interna och externa evenemang och möten samt ta anteckningar vid möten. Du kommer att få arbetsuppgifter som bistår handläggarna både vad gäller organisationsansvar, geografiskt/krisansvar samt humanitära tematiska frågor.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Studier inom internationell utveckling/internationella relationer, särskilt med koppling till humanitärt arbete och internationell humanitär rätt.
  • Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Kunskap om eller erfarenhet av operativ humanitära verksamhet.
  • Dokumenterad engagemang för humanitära frågor.
  • Goda kunskaper i franska, spanska eller arabiska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god analytisk förmåga och som person är drivande och resultatinriktad. Du behöver vara initiativtagande, ha god kommunikativ förmåga samt flexibilitet för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.

Som praktikant på Sida - Enheten för humanitärt bistånd (HUMASIEN), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #2Global goal #3Global goal #6Global goal #16
Dela det här: