Sida – Enheten för hållbar utveckling (fokus resiliens)

Om organisationen

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida är regeringens expertmyndighet inom internationellt utvecklingssamarbete och finansierar liksom faciliterar partnerskap och bidrar med expertkunskap till verksamhet som bidrar till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Sida bedriver ett utvecklingssamarbete som bygger på dialog, transparens, lokalt ägarskap och långsiktighet. Ett miljö-, klimat-, konflikt-, och jämställdhetsperspektiv ska genomsyra verksamheten. Sida ska sträva efter ett samspel mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete som stärker resiliens mot kriser och katastrofer i samhällen och miljöer, skapar långsiktiga lösningar och bryter humanitärt beroende.

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att sätta sig in i och vara delaktig i arbetet på enheten för hållbar utveckling på Afrikaavdelningen. Arbetet består främst i att medverka i stöd till ambassader vad gäller insatshantering, operationaliserng av strategier och utarbetande av strategier inom området resiliens mot kriser och sk trippelnexus, dvs länken mellan humanitärt bistånd, långsiktig utveckling och fredsbyggnade. Det kan inkludera;
– Kartläggning av arbetet med att integrera resiliens/stärka samspelet med det humanitära på olika nivåer
– Löpande förbereda inför, delta och följa upp möten inom området
– Bidra till att stärka lärande inom området
– Övriga uppgifter som uppstår på enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

• Pågående universitetsutbildning inom relevant område
• God analytisk förmåga
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenhet

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete
• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande
• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete eller humanitärt bistånd.
• Goda kunskaper i franska
• Erfarenhet från humanitärt arbete

Dela det här: