Sida – Enheten för Hållbar utveckling (fokus miljö och klimat)

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer söder om Sahara. Till avdelningen hör också de två regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat SRHR, demokrati och miljöfrågor. Afrikaavdelningen i Stockholm är uppdelad på två stödenheter och en ledningsstab. Praktikplatsen avser praktik på den Tematiska stödenheten för Hållbar Utveckling som omfattar tematiskt arbete med lantbruk och naturresurser, marknadsutveckling och sysselsättning, energi, miljö/klimat och näringslivssamverkan. Praktikplatsen har ett fokus på miljö och klimat.

Vad innebär praktiken?

Under sin praktikperiod på Sidas avdelning för Afrika, enheten Hållbar (den tematiska stödenheten för hållbar utveckling), är målet att praktikanten ska: – få insyn i hur arbetet på Sidas Afrikaavdelning fungerar. – få förståelse för Sidas organisation, och dess samarbete med samarbetspartners. – få ökad substantiell kunskap om Sidas funktionella och geografiska arbetsområde. – få ökad kunskap om hur miljö- och klimatarbetet bedrivs inom biståndet. För att uppnå dessa mål ska praktikanten uppmuntras att arbeta såväl i samverkan med andra som självständigt.

Under praktiken på stödenheten för hållbar utveckling kommer praktikanten att ta del av enhetens löpande arbete samt arbeta mer specifikt med att:
1. Bidra i Afrikaavdelningens särskilda satsning på miljö och klimat (Team miljö)
2. Bidra till miljörådgivarnas arbete på enheten såsom stöd till tematisk utvecklingsarbete i Miljöhubben/miljösamordningsgrupp, verksamhetsplanering och uppföljning mm. samt bistå i rådgivning, bedömning och uppföljning till ambassaderna, efter behov.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Pågående universitetsutbildning inom miljövetenskap, miljöekonomi eller liknande
– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
– God analytisk förmåga
– Goda sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd
– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete
– Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska

Dela det här: