Praktikannons

Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC) ansvarar för att genomföra regeringens beslutade strategi för hållbar ekonomisk utveckling, inom områden som handel, sysselsättning, digitalisering/livsmedelsförsörjning. Varje år bidrar enheten med ett stöd på omkring 800 miljoner kronor i syfte att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Stödet vi fördelar till multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer.

Vad innebär praktiken?

Utifrån enhetens fokus på hållbar utveckling kommer praktikanten att få möjlighet att fördjupa sig i målområdena ”tillgång till öppen, säker och fri informations- och kommunikationsteknologi (ICT)” och/eller ”migrationens positiva effekter.

  1. Assistera i trend- och aktörsananalyser under strategin för utvecklingssamarbetete inom global hållbar utveckling
  2. Assistera i enhetens kommunikativa och administrativa arbete, både internt och externt.
  3. Assistera i förberedelser och genomförande av större möten, seminarier och liknande evenemang t.ex. protokollföring.
  4. Assistera i insatshantering och dialog om ekonomisk hållbar utveckling.

Arbetsuppgifterna för praktiken kan alltså innebära allt från att bidra till analysarbetet och rapporteringar av biståndsinsatser inom våra fokusområden, till att delta i nätverksarbetet, anordna seminarier och möten. Som praktikant på Enheten GLOBEC kommer du att lära dig om Sidas insatshanteringsprocess och få fördjupad kunskap inom området inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Utöver arbetet på enheten får du som praktikant hos oss också en möjlighet att delta i en mängd seminarier och möten.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Akademiska studier inom miljö- och naturvetenskap, ekonomi och statsvetenskap med inriktning på utvecklingsfrågor. Kunskap om internationella relationer, (ICT) och migration värdesätts. Goda kunskaper i både svenska och engelska är nödvändigt.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Praktikanten får gärna ha erfarenhet från internationellt utvecklingsarbete och civilsamhället. Tredje språk utöver svenska och engelska ses som meriterande.

Dela det här: