Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har i uppdrag att genomföra regeringens tematiska/globala strategier inom utvecklingssamarbetet; bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys; samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen. INTEM består av fem enheter.

Den aktuella praktiktjänsten är placerad på enheten GLOBEC som har ansvar för att genomföra den av regeringen beslutade globala strategin för hållbar ekonomisk utveckling för åren 2022-2026.

Vad innebär praktiken?

Under praktikperioden våren 2023 anordnas ett av Sidas större evenemang ”Stockholm Internet Forum” (SIF). Projektledning och sekretariat för SIF är placerat inom GLOBEC och praktikanten kommer att bli involverad i alla delar av förberedelserna och organiseringen av SIF.

Praktiken syftar också till att ge en god insyn i hur enheten arbetar med utvecklingsarbete genom identifiering av stöd, analys av relevans och förutsättningar för måluppfyllelse, bedömning av partners kompetens, kvalitetsgranskning, uppföljning och dialog.

Arbetsuppgifterna kan inkludera:

  • Delta i förberedelser, genomförande och dokumentering av större möten, seminarier och liknande evenemang. Huvudsakligen SIF.
  • Medverka i insatshantering och dialog om ekonomisk hållbar utveckling.
  • Assistera i trend- och aktörsanalyser under strategin för utvecklingssamarbete inom global hållbar utveckling.
  • Bidra till planering och genomförande av t.ex. kurser och workshopmöten som ökar förståelse och kunskap inom digitalisering på Sida och utlandsmyndigheter.
  • Bidra till enhetens kommunikativa arbete, både internt och externt.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Akademiska studier med inriktning på utvecklingsfrågor inom lämpliga områden, i synnerhet digitalisering, ekonomi och/eller samhällsvetenskap. Erfarenhet från utvecklingsländer är önskvärt, såsom utbytesprogram, fältstudier eller att ha bott i ett låg- eller medelinkomstland.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet från en annan levnadskontext än den svenska. T.ex genom ursprung eller genom att ha bott, rest, studerat eller arbetat i ett annat land.
  • Erfarenheter av arbetet i föreningar, företag och myndigheter i Sverige eller utomlands.
  • Erfarenhet av metod och/eller utvärderingsarbete.

Övrig information

Som anställd på en statlig myndighet har alla som statstjänstemän ett särskilt ansvar för sitt förhållningssätt i tjänsten som vilar på en gemensam värdegrund för staten. Där ingår demokrati, rättssäkerhet, objektivitet, respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, effektivitet och service.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Utifrån enhetens fokus på hållbar ekonomisk utveckling kommer praktikanten att få möjlighet till ökade kunskaper inom områden som handel, migration, finansiell inkludering, informations- och kommunikationsteknologi (ICT), livsmedelstrygghet, naturresurser, jordbruk, sysselsättning och sociala trygghetssystem.

Ett särskilt fokus under praktikperioden kommer att vara att bidra till att utveckla Sidas förmåga att använda digitalisering för ökat genomslag i utvecklingssamarbetet och minska de risker som är förknippade med området, samt det mål i strategin som syftar till ökad tillgång till inkluderande, jämställd och hållbar ICT.

Som praktikant på Sida - Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #2Global goal #8Global goal #9Global goal #10Global goal #13Global goal #17
Dela det här: