Sida – Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN) har till huvuduppgift att effektivt planera, genomföra och följa upp insatser inom ramen för regeringens strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald. Enheten har ca 20 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Målet att praktikanten ska:

 • Få förståelse för Sidas uppdrag, arbetssätt och organisation.
 • Få en fördjupad insyn i Sidas arbete för genomförandet av Agenda 2030.
 • Få insyn i, och bidra till arbetet på enheten GLOBEN med fokus på enhetens olika stöd inom området klimat.
 • Få inblick i andra enheter och avdelningar på Sida genom det nära samarbete som sker mellan avdelningar som arbetar med närliggande utvecklingsfrågorna.

Praktikanten kan komma att jobba med följande uppgifter:

 • Bidra till identifiering av nya samarbetspartners och program samt bidra till beredning av eventuella nya stöd inom det tematiska området.
 • Bidra till enhetens kommunikativa och administrativa arbete, både internt och externt.
 • Delta i förberedelser och genomförande av möten, seminarier och liknande evenemang internt och tillsammans med samarbetspartner.
 • Medverka i insatshantering och delta i uppföljningen av Sida-stödda insatser, exempelvis genom att bedöma resultat-och utvärderingsrapporter, samt förbereda årsmöten med samarbetsorganisationer.
 • Stödja andra delar av enhetens arbete utifrån behov och intresse. Praktiken syftar även till att ge kunskap om hur en strategi för utvecklingssamarbete genomförs i praktiken.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Akademiska studier inom för verksamheten relevant område (naturvetenskap, samhällsvetenskap, och/eller hållbar utveckling), gärna i en internationell kontext.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • God förmåga att samarbeta.
 • God förmåga att arbeta självständigt.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet från en annan levnadskontext än den svenska, till exempel genom att ha bott, arbetat eller studerat i ett annat land.
 • Erfarenheter från internationellt arbete i föreningar, företag och myndigheter i Sverige eller utomlands.
 • Erfarenhet/kunskap om fred och konfliktfrågor.
 • Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Praktikplatsen på GLOBEN har ett fokus på klimat; begränsad klimatpåverkan inklusive ökad tillgång till förnybar energi och ökad energieffektivisering (mål 7.1, 7.3) och stärkt motståndskraft mot och anpassningsförmåga till klimatrelaterade katastrofer (mål 13.1). Praktikanten kommer att arbeta med målen utifrån Sveriges globala strategi för utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026.

Som praktikant på Sida - Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #7Global goal #13
Dela det här: