Sida – Enheten för Global social utveckling

Om organisationen

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att delta i förberedelser inför möten relaterade till Sidas hälsoinsatser med fokus på SRHR och dialog på global nivå, bland annat genom att bistå vid framtagande av underlag samt deltagande under möten. Praktikanten kommer lägga stort fokus på att ta fram underlag, samt tillsammans med hälsoteamet jobba fram en plan och ett tillvägagångssätt för utvecklingen av den nya Globala Sociala Strategin med fokus på hälsomålet, konsultationer bland partners och andra givare, samt att identifiera gap och behov inför strategiprocessen. Arbetet med strategin kommer även ske i nära samarbete med övriga team på enheten med fokus på utbildning, WASH och jämställdhet, men även andra enheter på Sida. Praktikanten kommer ta fram en rapport (för internt bruk) som sammanställer de konsultationer och det underlag som tagits fram för strategiprocessen. Praktikanten kommer även att bidra i framtagandet av bakgrundsunderlag, i beredningsprocesser samt i analys kopplat till hälsobiståndet med fokus på SRHR (från Sverige och i världen). Enheten arbetar också med jämställdhets-, utbildnings- och WASH-insatser och vi söker arbeta integrerat. Uppgifter relaterade till andra ämnesgrupper kan förekomma i mån av möjlighet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Praktikanten har en bakgrund inom hälsa och gärna med erfarenhet inom global hälsa och/eller SRHR
Praktikanten är analytisk, processorienterad och full av ideer.
Praktikanten gillar strategiskt arbete och att se den större bilden.
Goda kunskaper i Svenska och Engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

Utlandserfarenhet, kunskap i fler språk som franska och spanska, erfarenhet att arbeta med förändringsteori.

Övrig information

Praktikanten kommer att vara del av ett team på enheten som jobbar med hälsa med möjlighet att få lära och arbeta tillsammans med flera kollegor, men kommer ha en huvudhandledare.

Dela det här: