Sida – Enheten för global hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Om organisationen
Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har i uppdrag att genomföra regeringens tematiska/globala strategier inom utvecklingssamarbetet; bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys; samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen. INTEM består av fem enheter.

Enheten GLOBEC har ansvar för att genomföra den av regeringen beslutade globala strategi för hållbar ekonomisk utveckling för åren 2018–2022. Tillgänglig här: https://www.regeringen.se/land–och-regionsstrategier/2018/06/strategi-for-sveriges-globala-utvecklingssamarbete-inom-hallbar-ekonomisk-utveckling-2018-2022/

Enheten hanterar omkring 800 miljoner kr per år och har ca 60 insatser. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer. Enheten har ca 17 medarbetare, varav en verksamhetscontroller och en programadministratör.

Vad innebär praktiken?
Utifrån enhetens fokus på hållbar ekonomisk utveckling kommer praktikanten att få möjlighet till ökade kunskaper inom områden som handel, sysselsättning, privatsektorutveckling, jordbruk, naturresurser, migration, skatter, finansiell inkludering, ICT och sociala trygghetssystem. Handelsrelaterat bistånd kommer stå i fokus och utgöra möjlighet till fördjupning, men flexibilitet finns givet praktikantens akademiska bakgrund och intresseområden i samförstånd med handledare.

Arbetsuppgifterna kan inkludera:

-Medverka i insatshantering, uppföljning och dialog om inkluderande hållbar ekonomisk utveckling.

-Assistera i trend- och aktörsanalyser under strategin.

-Delta i förberedelser, genomförande och dokumentering av större möten, seminarier och liknande evenemang

-Bidra till enhetens kommunikativa och administrativa arbete, både internt och externt.

-Arbetsuppgifterna för praktiken kan innebära allt från att bidra till analysarbete och rapportering av biståndsinsatser inom våra fokusområden, till att delta i nätverksarbete, anordna seminarier och möten. Som praktikant på enheten GLOBEC kommer du att lära dig om Sidas insatshanteringsprocess och få fördjupad kunskap inom området inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling.

-Utöver arbetet på enheten får du som praktikant en möjlighet att delta i en mängd seminarier och möten och på andra sätt få en inblick i Sveriges bistånd, Sidas verksamhet och Sida som arbetsplats.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Praktikanten får gärna ha någon erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete och civilsamhället.

Meriterande kompetens/erfarenhet
Kompetens inom utvecklingsekonomi, handel och utveckling, samt tredje språk utöver svenska och engelska ses som meriterande.

Dela det här: