Praktikannons

Sida -Enheten för global ekonomi (GLOBEC)

Om organisationen

Biståndsmyndighet. Sidas enhet för Global ekonomi, GLOBEC har ansvar för att genomföra regeringens beslutade strategi för hållbar ekonomiskt utveckling, vilken omfattar ett flertal tematiska områden såsom handel, sysselsättning, digitalisering och lantbruk/livsmedelsförsörjning. Enheten hanterar omkring 800 miljoner kronor per år. Bland GLOBECs samarbetspartners finns multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska frivilligorganisationer. Enheten har ca 20 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken kommer att ha följande huvudsakliga fokusområden:
1) Assistera i trend- och aktöranalyser under den nya strategin för utvecklingssamarbete inom global hållbar ekonomisk utveckling och bistå i analysen kring jämställdhetsintegrering.
2) Assistera i enhetens arbete med kommunikation, internt såväl som externt.
3) Assistera i förberedelser och genomförande av olika större möten, seminarier eller liknande evenemang inom området ekonomisk hållbar utveckling;
4) Assistera i insatshantering och dialog inom ekonomisk hållbar utveckling med betoning på jämställdhetsfrågor .

Detta arbete kan innebära allt från att vara behjälplig i analys av nya projekt/program inom ormrådet, till att delta i nätverksarbete, anordna seminarier och möten samt bidra till rapportering inom området. Praktiken syftar även till att ge kunskap om hur en strategi för utvecklingssamarbete genomförs i praktiken genom samarbete med partners och avtal om insatser. Praktikanten kommer lära sig Sidas insatshanteringsprocess, och få en fördjupad kunskap inom området inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Som praktikant på Sida erbjuds möjligheten att delta i en mängd seminarier och möten. Praktikanten bör vara inställd på att hantera skilda arbetsuppgifter, från protokollförande till tematisk analys – givetvis med stöd och handledning.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Akademiska studier inom för verksamheten relevant område (nationalekonomi, genderstudier, statsvetenskap), gärna med en internationell koppling.
Studier inom kommunikation är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av civila samhället eller internationella organisationer.
Kunskap inom områden såsom: internationella relationer, jämställdhet, kommunikation, samt migration och utveckling.
Ytterligare språk.

Denna praktikplats är en del av Praktikantprogrammet

Till ansökningen