Sida – Enheten för Fred och mänsklig säkerhet

Om organisationen

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi möjliggör utveckling som prioriterar de allra fattigaste. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. Sidas enhet för Fred och Mänsklig Säkerhet (som från och med januari 2022 är placerad på avdelningen Internationella organisationer och tematiskt stöd, INTEM) har ansvar för att genomföra den svenska regeringens strategi för Hållbar Fred 2017-2022. Syftet med strategin är att stärka Sveriges stöd till förebyggande av väpnad konflikt, freds- och statsbyggnad samt deltagande av kvinnor och av unga i fredsprocesser. Strategin omfattar även mål för ökad mänsklig säkerhet som inkluderar minhantering, minskad spridning av små och lätta vapen, sexuellt våld och barn i väpnad konflikt. Länken, det s.k. nexus, mellan utvecklingssamarbete, fredsbyggande och humanitärt stöd är en prioriterad fråga i genomförandet av strategin.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap om Sveriges utvecklingsamarbete med fokus på Sidas tematiska arbete med fredsbyggande och förebyggande av väpnade konflikter. Praktikanten kommer bland annat att få bidra med analysarbete inom tematiska områden som är av intresse för enheten och praktikanten. Praktiken kommer att ge praktisk erfarenhet av handläggning av insatser inom Sidas strategi för Hållbar Fred samt arbetet med att integrera ett konfliktperspektiv i utvecklingsamarbetet. Även praktiska göromål relaterat till mötesarrangemang kan förekomma.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Minst C-nivå i freds- och konfliktkunskap, statsvetenskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer/globala utvecklingsfrågor
– Mycket god analytisk förmåga
– God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
– Förmåga att självständigt genomföra arbetsuppgifter och förmåga att arbeta parallellt med flera arbetsuppgifter

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Internationell erfarenhet, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete
– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd
– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande
– Ytterligare språkkunskaper

Övrig information

Beroende på pandemins utveckling kan hela eller delar av praktikperioden ske digitalt/på distans. Sida kommer senast juni 2022 att flytta sitt kontor till Ursviks Entré i Rissne. Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här: