Praktikannons

Sida – Enheten för fred och mänsklig säkerhet

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Sidas enhet för Fred och Mänsklig Säkerhet har ansvar för att genomföra den svenska regeringens strategi för Hållbar Fred samt verksövergripande ansvar för hur frågor kopplade till mänsklig säkerhet länkas till svenskt bistånd. De biståndsinsatser som handläggs inom enheten är inriktade på mänsklig säkerhet, konfliktförebyggande/fredsbyggande och jämställdhet/könsbaserat våld/säkerhetsrådsresolution 1325. Enheten är också replipunkt från den verksövergripande hub och nätverk som arbetar  med mänsklig säkerhet. Inför hösten 2019 söker denna grupp en praktikant med särskild inriktning mot mänsklig säkerhet och med intresse för kommunikationsfrågor.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med ett konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet. Praktikanten kommer bland annat att få erfarenheter av hur arbetet med att integrera ett konfliktperspektiv genomförs inom Sida, dels tematiskt och dels inom handläggning av insatser inom Sidas anslag för Hållbar Fred. Även praktiska göromål relaterat till mötesarrangemang förutses. Praktikanten kommer också att få ansvar för vissa kommunikationsfrågor.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Minst C-nivå i freds- och konfliktkunskap, statsvetenskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer och konfliktteori
  • Mycket god analytisk förmåga
  • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
  • Bra sociala färdigheter och förmåga att arbeta parallellt med flera arbetsuppgifter

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete
  • Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd
  • Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande
  • Erfarenhet från kommunikationsarbete
Dela det här: