Sida – Enheten för forskningssamarbete (fokus biologisk mångfald)

Om organisationen

Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels stärka forskningskapaciteten i låginkomstländer och dels främja ny kunskap som är relevant för utvecklingen av dessa länder. Det görs bl.a. genom stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika. På enheten arbetar 17 personer, varav en chef, två controllers, två administratörer och 13 handläggare/forskningssekreterare. De sistnämnda ansvarar för ett antal biståndsinsatser, med stöd från administratörer och controllers. Vi har alla olika bakgrund för att täcka in alla ämnesområden, vilket gör det till en spännande och stimulerande miljö.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen ger en god insyn i vad som styr utvecklingssamarbetet och de processer som finns på en myndighet. Huvuduppgiften för praktikanten blir att göra en kartläggning av forskningssamarbetets insatser med relevans för biologisk mångfald. Det kan röra både insatser som direkt eller indirekt gynnar biologisk mångfald och sådana som potentiellt kan ha en skadlig inverkan. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära insamling och organisering av statistik och resultat, framtagning av texter om forskningssamarbetet, kommunikationsarbete i olika kanaler Du kommer även att delta i enhetens löpande arbete, hjälpa handläggarna med diverse uppgifter som rör våra projekt och program samt delta i interna möten och i externa evenemang. Praktikantens egen analys och förslag på hur biodiversitetsarbetet kan förstärkas kommer att vara välkomna. Viss kompetensutveckling finns att tillgå internt inom Sida.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du studerar vid universitet/högskola (praktiken är en del av dina studier) och du ska vara nyfiken på arbete vid statlig myndighet.
Du har en mycket god förmåga att:
– ta egna initiativ och självständigt driva arbete framåt
– söka, granska och sammanställa information
– uttrycka dig i skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.
– Erfarenheter från och intresse av utvecklingsländer.
– Intresse för biologisk mångfald och hur den på olika sätt kan främjas i lokala, regionala och internationella kontexter, genom forskning och forskningsrelaterade insatser.
– Intresse för och kunskap om forskning och forskningssamhällets aktörer.

 

Dela det här: