Sida – Enheten för forskningssamarbete (fokus forskningskommunikation)

Om organsationen

Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels stärka forskningskapaciteten i låginkomstländer och dels främja ny kunskap som är relevant för utvecklingen av dessa länder. Det görs bl.a. genom stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika. På enheten arbetar 17 personer, varav en chef, två controllers, två administratörer och 13 handläggare/forskningssekreterare. De sistnämnda ansvarar för ett antal biståndsinsatser, med stöd från administratörer och controllers. Vi har alla olika bakgrund för att täcka in alla ämnesområden, vilket gör det till en spännande och stimulerande miljö.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen ger en god insyn i vad som styr utvecklingssamarbetet och de processer som finns på en myndighet. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och du kommer ha många olika kontakter på enheten. Du kommer dock få en större uppgift, vilken kommer att löpa under praktikens gång: att kartlägga forskningskommunikationen hos flera av Sidas samarbetspartner inom forskningssamarbetet. Detta kommer bland annat att innebära att du ska läsa in dig på samarbetspartnerna och den forskning de bedriver, och undersöka deras webbplatser och deras närvaro i sociala medier. Resultatet blir en rapport (helst på engelska) som ger överblick och analys av hur partnerna kommunicerar sin forskning. Du kommer sedan få presentera din rapport. Vi hoppas även att du ska kunna identifiera intressanta forskningsrelaterade nyheter hos våra samarbetspartner och hjälpa till att sprida kännedom om dessa i samarbete med enhetens forskningskommunikatör, övriga forskningssekreterare och enheten för kommunikation. Du kommer även att delta i enhetens löpande arbete, delta i interna möten och i externa evenemang. Det finns gott utrymme för eget ansvar och egna initiativ. Viss kompetensutveckling finns att tillgå internt inom Sida.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du studerar vid universitet/högskola (praktiken är en del av dina studier).
Personen som passar för praktiken
– har en god känsla för effektiv kommunikation på webb och i sociala medier
– är intresserad av forskning
– är nyfiken på arbete vid statlig myndighet

Meriterande kompetens/erfarenhet

Du har en mycket god förmåga att:
• ta egna initiativ och självständigt driva arbete framåt
• söka, granska och sammanställa information
• uttrycka dig i skrift på svenska och engelska

Dela det här: