Sida – Enheten för Forskningssamarbete (FORSK)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels stärka forskningskapaciteten i låginkomstländer och dels främja ny kunskap som är relevant för utvecklingen av dessa länder. Det görs bl.a. genom stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika. På enheten arbetar 17 personer, varav en chef, två controllers, två administratörer och 13 handläggare/forskningssekreterare. De sistnämnda ansvarar för ett antal biståndsinsatser, med stöd från administratörer och controllers. Vi har alla olika bakgrund för att täcka in alla ämnesområden, vilket gör det till en spännande och stimulerande miljö.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen ger en god insyn i vad som styr utvecklingssamarbetet och de processer som finns på en myndighet.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och du kommer ha många olika kontakter på enheten. Du kommer dock få en större uppgift, vilken kommer att löpa under praktikens gång; att göra en sammanställning av de resultat enhetens största samarbetsorganisation uppnått under ett fyraårigt avtal. Detta kommer bland annat att innebära inläsning och analys av rapporter, samt korrespondens och samtal med partners. Rultatet blir en rapport (helst på engelska) som ger överblick och analys av vad organisationen uppnått och hur den utvecklats de senaste åren. Rapporten kommer att användas som underlag i enhetens fortsatta arbete. Du kommer också få presentera din rapport.

Du kommer även att delta i enhetens löpande arbete, delta i interna möten och i externa evenemang. Det finns gott utrymme för eget ansvar och egna initiativ. Viss kompetensutveckling finns att tillgå internt inom Sida.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du studerar vid universitet/högskola (praktiken är en del av dina studier).

Personen som passar för praktiken är:

  • Intresserad av miljö-, klimat- och matsäkerhetsfrågor.
  • Intresserad av forskning.
  • Nyfiken på arbete vid statlig myndighet.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Du har en mycket god förmåga att:

  • Ta egna initiativ och självständigt driva arbete framåt.
  • Söka, granska och sammanställa information.
  • Uttrycka dig i skrift på svenska och engelska.

Som praktikant på Sida - Enheten för Forskningssamarbete (FORSK), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #2Global goal #5Global goal #13Global goal #14Global goal #15
Dela det här: