Sida – Enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdom och förtryck i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor i Sverige samt i våra samarbetsländer. Praktikplatsen kommer att vara placerad på huvudkontoret i Stockholm, på enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT) som är en del av avdelningen för ledningsstöd (LED).

Vad innebär praktiken?

Sverige kommer från december 2022 att ta över rollen som ordförande i det Globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete (GPEDC). GPEDC inrättades 2011 för att verka för principerna för effektivt utvecklingssamarbete. Organisationen samlar länder (givare och mottagare av bistånd), multilaterala organisationer, civila samhället och privata aktörer. Sveiges åtagandet som ordförande kommer att innebära en rad olika nya arbetsuppgifter för Sida kopplat till att i samarbete med GPEDCs styrgrupp och sekretariat genomföra organisationens arbetsprogram. Sida kommer under hösten 2022 att skapen ett team för detta och praktiken kommer att ingå i och bidra till detta team.

Praktikanten kommer att ha sin hemvist på EFFEKT och samarbeta inom det team som kommer att inrättas för att driva ordförandeskapet i GPEDC. Exempel på uppgifter är:

 • Inom avgränsade områden och tillsammans med kollegor driva processer framåt.
 • Ta fram underlag.
 • Göra analyser.
 • Sammanställa resultat.
 • Organisera och dokumentera möten och event.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Studier i statsvetenskap, nationalekonomi, juridik eller liknande med inriktning på internationella frågor och utvecklingssamarbete.
 • Intresse för och / eller erfarenhet av metodfrågor och biståndseffektivitet.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • Samarbetsorienterad med förmåga att arbeta självständigt och resultatfokuserat.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • Erfarenehet från arbete i internationell miljö

Som praktikant på Sida - Enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #17
Dela det här: