Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Om organisationen

Biståndsmyndigheten Sida, enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO). Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter,  demokrati och rättstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organistioner. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer och partinära organisationer. De flesta arbetar normativt kring ett tema och ofta på global nivå. Enheten har drygt 23 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken syftar till att ge kunskap om hur en strategi genomförs i praktiken genom samarbete med partners, inklusive insatshantering.

På vår enhet kommer praktikanten lära sig att hantera insatser, få en fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer, och grunderna i bra och hållbart utvecklingssamarbete.

Praktikanten kan delta i möten och seminarier, vara behjälplig i berednings- och rapporteringsprocesser, bidra i löpande handläggningsuppgifter och analyser, förbereda seminarier och konferenser samt skriva protokoll.

Enhetens praktikant kommer att handledas av en erfaren handläggare och kommer därutöver att samarbeta med medarbetare på hela enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Akademiska studier inom för verksamheten relevant område, helst på Masternivå, i eller med tonvikt på statsvetenskap, mänskliga rättigheter, eller utvecklingsstudier

Mycket goda kunskaper i engelska, goda kunskaper i svenska

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av civilsamhällsorganisationer (svenska, internationella eller lokala organisationer som är verksammma i Sidas samarbetsländer)

Kunskap och erfarenhet inom områden såsom internationella relationer, jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati

Erfarenhet av att ha bott eller studerat i något av Sidas samarbetsländer

Ytterligare språk utöver svenska och engelska.

Övrig information

Vi ser fram emot din ansökan!

Dela det här: