Sida – Enheten för Asien

Om organisationen
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Enheten för Asien (ASIEN) ingår i Sidas avdelning för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN) och består f.n. av 12 personer inklusive chef, rådgivare och trainee och har det geografiska samordningsansvaret för Asien och Oceanien. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge tematiskt stöd till strategigenomförande utlandsmyndigheter i Asien.

Vad innebär praktiken?
Under höstterminen 2021 söker vi en praktikant med inriktning på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Som praktikant kommer du att få en god inblick i arbetet inom det svenska utvecklingssamarbetet och förståelse för vad statstjänstemannarollen innebär.

Du kommer att ges tillfälle att få kunskap om enhetens olika arbetsområden genom att aktivt delta i och bidra till verksamheten, såväl i samverkan med andra, som självständigt. Uppgifter av analytisk och mer praktisk karaktär kommer att blandas.

Arbetsuppgifterna kommer bl a att bestå av:

– Stöd i handläggning av biståndsinsatser (beredning, uppföljning och avslut).
– Deltagande i tematiskt och metodologiskt stöd till Sidas personal på utlandsmyndigheter och på Sidas huvudkontor.
– Kartläggning av olika dimensioner av avdelningens arbete.
– Deltagande i avdelningens strategiska kommunikationsarbete.
– Planering, genomförande och uppföljning av möten/workshops/utbildningar som arrangeras i Sidas regi.

Därutöver kommer andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden att förekomma.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Vi söker en praktikant med genuint intresse för utvecklingsfrågor, god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. God förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ är andra viktiga egenskaper som vi söker.

Sökande ska i sina studier ha inriktning på statsvetenskap eller annan utbildning som är relevant för arbete med demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram och studenten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

Meriterande kompetens/erfarenhet
– Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete eller humanitärt bistånd, gärna från Asien.
– Genomförande av Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.
– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver verksamhet.

Övrigt
Då något anställningsförhållande inte råder utgår ingen ekonomisk ersättning eller andra förmåner som kost, logi och resor

Datum för tillträde beräknas till augusti 2021, med exakt datum efter överenskommelse. Praktikperioden varar höstterminen ut.

Dela det här: