Sida – Enheten för Asien

Om organisationen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Enheten för Asien (ASIEN) ingår i Sidas avdelning för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN) och består f.n. av 12 personer inklusive chef, administratör och rådgivare och har det geografiska samordningsansvaret för Asien och Oceanien. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge tematiskt stöd till strategigenomförande utlandsmyndigheter i Asien.

Vad innebär praktiken?

Under vårterminen 2022 söker vi en praktikant med inriktning på jämställdhet och kommunikation. Vi söker någon som är intresserad av och har kunskap om jämställdhetsfrågor/arbete och samtidigt har god förmåga att ta fram informationsmaterial med hjälp av t ex MS PowerPoint. Praktikanten kommer att handledas av, och arbeta nära, vår seniora jämställdhetsrådgivare som ger stöd till handläggning av biståndsinsatser i Asien.

Som praktikant kommer du att få en god inblick i arbetet inom det svenska utvecklingssamarbetet och förståelse för vad statstjänstemannarollen innebär.

Utöver jämställdhetsarbetet kommer du att ges tillfälle att få kunskap om enhetens olika arbetsområden genom att aktivt delta i och bidra till verksamheten, såväl i samverkan med andra, som självständigt. Uppgifter av analytisk och mer praktisk karaktär kommer att blandas.

Arbetsuppgifterna kommer bl a att bestå av:

– Stöd i handläggning av biståndsinsatser (beredning, uppföljning och avslut).

– Deltagande i tematiskt och metodologiskt stöd till Sidas personal på utlandsmyndigheter och på Sidas huvudkontor.

– Kartläggning och presenation av olika dimensioner av avdelningens arbete med fokus på jämställdhet.

– Deltagande i avdelningens strategiska kommunikationsarbete.

– Planering, genomförande och uppföljning av möten/workshops/utbildningar som arrangeras i Sidas regi.

Därutöver kommer andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden att förekomma.

Önskvärd erfarenhet/kompetens

Vi söker en praktikant med genuint intresse för utvecklingsfrågor i allmänhet och jämställdhetsfrågor i synnerhet, god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. God förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ är andra viktiga egenskaper som vi söker.

Sökande kan i sina studier ha en inriktning på genusvetenskap, mänskliga rättigheter, statsvetenskap eller annan utbildning som är relevant för aveldningens arbete.

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram och studenten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

Meriterande erfarenhet/kompetens

– Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete eller humanitärt bistånd, gärna från Asien.

– Genomförande av Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver verksamhet.

Övrig information

Då något anställningsförhållande inte råder utgår ingen ekonomisk ersättning eller andra förmåner som kost, logi och resor.

Datum för tillträde beräknas till januari 2022, med exakt datum efter överenskommelse. Praktikperioden varar vårterminen ut.

Dela det här: