Praktikannons

Sida – Enhet Öst

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar med utvecklingssamarbete på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Styrningen av biståndet sker genom bilaterala, regionala, globala, tematiska och organisationsspecifika strategier. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 13 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande fyra länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholms-baserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Avdelningen agerar dessutom som NCP-National Contact Point för EU-finansieringsintrumenten Twinning och TAIEX som bygger på kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter i EU-medlemsländer och olika samarbetsländer.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar främst till avdelningens arbete med miljöportföljen, vilket inkluderar insatshantering och rådgivning, samt till arbetet med Twinning och TAIEX. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att:

 • Stödja avdelningens ansvariga handläggare i arbetet med miljöinsatser i Europa och Latinamerika, inklusive beredning, kvalitetssäkring och uppföljning;
 • Stödja arbetet med att kvalitetssäkra statistik för insatsportföljen;
 • Stödja NCP (National Contact Point) i arbetet med Twinning och TAIEX; vara behjälplig vid förberedelse och genomförande av möten, seminarier, konferenser och andra evenemang;
 • Stödja arbetet med att samordna och genomföra intern och extern kommunikation i samarbete med andra relevanta aktörer;
 • Ta fram och förbereda underlag för möten, föra mötesanteckningar;
 • Andra administrativa uppgifter som kan uppstå löpande.

Som praktikant på EUROLATIN uppmuntras man att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Studier kopplade till utvecklingsfrågor, internationella relationer, miljö och eller marknad;
 • God förmåga att sammanställa och analysera information;
 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska;
 • God initiativförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av att jobba med EU- samt miljö-, marknads- internationella projekt i ordets breda bemärkelse.
 • Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).
Dela det här: