Sida – Chefsekonomteamet

Om organisationen
Praktikplatsen är på Sidas Chefsekonomteam som arbetar verksövergripande med fattigdomsanalys, omvärldspaning, och inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare och vi erbjuder därför en dynamisk praktikplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag.

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Praktikplatsen är placerad i Chefekonomteamet (CET) vars uppdrag är att utveckla Sidas analytiska kapacitet kring inkluderande och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, bidra till intern kunskapsuppbyggnad i utvecklingsekonomiska frågor och ge analytiskt stöd i myndighetens olika processer. I funktionen ingår ett särskilt ansvar för multidimensionell fattigdomsanalys, inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, och omvärldsbevakning. Chefekonomteamet består av fyra personer, men stor del av arbetet görs i samarbete med kollegor i olika delar av organisationen vilket ger en bra möjlighet att lära känna Sidas olika avdelningar och arbetsområden.

Vad innebär praktiken
Praktikplatsen innebär att bidra till de olika delområden i chefekonomteamets arbete som en integrerad del av teamet. Arbetsuppgifterna anpassas till organisationens behov och praktikantens intresse och förkunskaper, medan de huvudsakliga arbetsområden exempelvis kan vara att:

– bistå i arbetet med omvärldsanalys och trendspaning, t ex genom att söka litteratur och sammanställa underlag, datakällor, bidra till chefekonomteamets webbsida och nyhetsbrev, och skriva och sammanställa korta analyser inom ekonomisk utveckling och multidimensionell fattigdomsanalys;

– bistå i arbetet med landanalyser, t ex genom att söka och sammanställa landspecifik statistik, ta fram presentationer, och delta i workshops;

– bistå i arbetet med större konferenser och seminarium, exempelvis med Världsbanken och andra organisationer som Sida samarbetar med;

– delta i chefekonomfunktionens övriga arbetsuppgifter tillsammans med kollegorna efter behov.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Samhällsvetenskaplig utbildning på universitetsnivå, gärna med nationalekonomisk inriktning och utvecklingsekonomi.

God analytisk förmåga
God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och och med hög kvalitet
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet
Erfarenhet av analysarbete
Erfarenhet av att arbeta med och hantera statistik
Erfarenhet av arbete/studier/ha levt i ett utvecklingsland
Kunskaper i franska, spanska eller andra relevanta språk

Övrigt
Vi utövar aktivt handledarskap med regelbundna avstämningsmöten och coachande samtal

Dela det här: