Sida – Chefekonomteamet (CET)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Praktikplatsen är placerad i Chefekonomteamet (CET) som arbetar övergripande med att utveckla Sidas analytiska kapacitet kring inkluderande och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, bidra till intern kunskapsuppbyggnad i utvecklingsekonomiska frågor och ge analytiskt stöd i myndighetens olika processer. I funktionen ingår ett särskilt ansvar för multidimensionell fattigdomsanalys, inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, och omvärldsbevakning. Chefekonomteamet består av fyra personer, men en stor del av arbetet görs i samarbete med kollegor i olika delar av organisationen vilket ger en möjlighet att lära känna Sidas olika avdelningar och arbetsområden.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen innebär att bidra till de olika delområden i chefekonomteamets arbete som en integrerad del av teamet.

Arbetsuppgifterna anpassas till organisationens behov och praktikantens intresse och förkunskaper, medan de huvudsakliga arbetsområden exempelvis kan vara att:

 • Bistå i arbetet med omvärldsanalys och trendspaning, t ex genom att söka litteratur och sammanställa underlag, datakällor, bidra till chefekonomteamets webbsida och nyhetsbrev, och skriva och sammanställa korta analyser inom ekonomisk utveckling och multidimensionell fattigdomsanalys.
 • Bistå i arbetet med landanalyser, t ex genom att söka och sammanställa landspecifik statistik, ta fram presentationer, och delta i workshops.
 • Bistå i arbetet med större konferenser och seminarium, exempelvis med Världsbanken och andra organisationer som Sida samarbetar med.
 • Delta i chefekonomfunktionens övriga arbetsuppgifter tillsammans med kollegorna efter behov.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Samhällsvetenskaplig utbildning på universitetsnivå, gärna med nationalekonomisk inriktning och utvecklingsekonomi.
 • God analytisk förmåga.
 • God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och och med hög kvalitet.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av analysarbete.
 • Erfarenhet av att arbeta med och hantera statistik.
 • Erfarenhet av arbete/studier/ha levt i ett utvecklingsland.
 • Kunskaper i franska, spanska eller andra relevanta språk.

Övrig information

Vi utövar aktivt handledarskap med regelbundna avstämningsmöten och coachande samtal.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Chefekonomteamet ansvarar för att utveckla analysverktyg och stödja Sidas analyskapacitet kring övergripande utvecklingsanalys och fattigdomsfokus, inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, det framtida biståndet och övriga utvecklingsekonomiska frågor, samt att bidra till intern och extern dialog kring relaterade områden och ge underlag för strategiska val inom Sida. Genom arbetet med multidimensionell fattigdomsanalys och inkluderande hållbar ekonomisk utveckling ingår de flesta Globala mål med ett särskilt fokus på mål 1 (ingen fattigdom) och mål 10 (minskad ojämlikhet). Även mål 17 (genomförande och partnerskap) är viktigt för utbyte av kunskap, expertis och verktyg och för att genomföra den förändring  och tillgodose behoven hos de männiksor som befinner sig i fattigdom och är mest sårbara. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Som praktikant på Sida - Chefekonomteamet (CET), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #10Global goal #17
Dela det här: