Sida - Avdelningen för Partnerskap och innovation/Enheten för Forskningssamarbete

Placeringsort: Sundbyberg, Stockholm
VT24 - Heltid, 20 veckor

Om organisationen

Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutas av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom programmen vill vi dels stärka forskningskapacitet i låginkomstländer och dels bidra till ny kunskap som är relevant för utvecklingen av dessa länder. Det görs bl.a. genom stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.

På enheten arbetar ca 14 personer, inklusive chef, administrativt stöd och handläggare/forskningssekreterare. Vi har alla olika bakgrund för att täcka in alla ämnesområden, vilket gör det till en spännande och stimulerande miljö.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen ger en god insyn i vad som styr utvecklingssamarbetet och de processer som finns på en myndighet.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och du kommer ha många olika kontakter på enheten. Du kommer dock få en större uppgift, vilken kommer att löpa under praktikens gång. Du kommer även att delta i enhetens löpande arbete, delta i interna möten och i externa evenemang. Det finns gott utrymme för eget ansvar och egna initiativ. Viss kompetensutveckling finns att tillgå internt inom Sida.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du studerar vid universitet/högskola (praktiken är en del av dina studier).
Personen som passar för praktiken:
- Är intresserad av forskning, kunskap och analys.
- Är nyfiken på arbete vid statlig myndighet.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Du har en mycket god förmåga att:
- Ta egna initiativ och självständigt driva arbete framåt.
- Söka, granska och sammanställa information.
- Uttrycka dig i skrift på svenska och engelska.

Som praktikant på denna organisation, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Globala målen #1Globala målen #2Globala målen #3Globala målen #5Globala målen #13Globala målen #14Globala målen #15Globala målen #16
Dela det här: