Praktikannons

Sida – avdelningen för ledningsstöd, INPRO

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

Vi stödjer förändringsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling och bidrar till att rädda liv och lindra nöd. Vi utgår från varje människas rättigheter och möjligheter. Vi anpassar oss till förutsättningar och behov i olika miljöer. Vi kompletterar och stimulerar andras resurser. Vi utvecklar och delar med oss av kunskap om vad som fungerar.

Vi vill göra skillnad och åstadkomma resultat. Vi använder vår drivkraft för att göra största möjliga nytta för människor som lever i fattigdom eller ofrihet. Vi visar vårt engagemang för alla människors lika värde. Vi tar kalkylerade risker för att nå resultat och tar ansvar för våra val. Vi är öppna för ny kunskap, samarbeten och nya lösningar. Vi är öppna med lärdomar, framgångar och svårigheter.

Sverige har en unik roll i det globala utvecklingssamarbetet. Vi är en biståndsmyndighet i världsklass som visar vägen och inspirerar andra. Vi samarbetar med dem som kan frigöra människors kraft att förändra.

Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor i Sverige samt i våra samarbetsländer. Praktikplatsen finns på huvudkontoret i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Avdelningen LED stödjer ledningen med myndighetsgemensam strategi, verksamhetsplanering och -uppföljning, finansiell styrning, samt prioritering av utvecklingsinitiativ och systemutveckling.

Enheten INPRO har två kluster: ‘Insatsstyrkan’ arbetar främst med system och utbildning kring insatshanteringsprocessen, som är verktyget för att bedöma, utveckla, följa upp och dokumentera alla Sidas initiativ och projekt med partnerorganisationer. ‘Utvecklingseffektivitetsklustret’ arbetar med metodutveckling och rådgivning kring resultatstyrning, risk management, kapacitetsutveckling, ägarskap och kvalitetssäkring.

Praktikanten kommer främst att jobba med utvecklingseffektivitetsklustret och aktivt bidra till att:

 • utveckla och kommunicera klustrets interna och externa arbete, inklusive metodrådgivning för medarbetare på Sida och utlandsmyndigheter, samt Sveriges deltagande i Global Partnership for Effective Development Cooperation
 • organisera och dokumentera omvärldsbevakning med fokus på utvecklingseffektivitet, ägarskap och kapacitetsutveckling
 • organisera och dokumentera Sidas ‘MetodForum’ som är ett samarbete mellan olika avdelningar med syfte att samordna, utveckla och sprida kunskap kring utvecklingsmetoder
 • utveckla och uppdatera Sidas ‘Partnerportal’ som har till syfte att förbättra samarbetet med och mellan partnerorganisationerna genom tydligare kommunikation och IT-verktyg

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • studier i statsvetenskap, kulturgeografi, nationalekonomi eller liknande med inriktning på internationella frågor och utvecklingssamarbete
 • intresse för och / eller erfarenhet av metodfrågor och biståndseffektivitet
 • god förmåga att uttrycka sig på svenska och / eller engelska
 • team player med förmåga att arbeta självständigt och resultatfokuserat

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • erfarenhet av volontärarbete, vistelse eller bakgrund i partnerländer
 • arbete med partnerorganisationer eller organisationer med internationellt fokus
 • erfarenhet av kommunikationsarbete
 • interkulturell kompetens och andra språkkunskaper

Övrig information

Vi vet att mångfald är bra för vår verksamhet och uppmuntrar särskilt kandidater med bakgrund utanför Sverige att ansöka.

Dela det här: