Praktikannons

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholmsbaserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att i nära samarbete med avdelningsledningen bidra till samordning, styrning och uppföljning av avdelningens verksamhet. Praktikanten kommer att få bidra till EUROLATINS verksamhetsplanering och årsredovisning och kommer att få möjlighet att genomföra en självständig analys inom ett utvalt ämnesområde. Vid praktikperiodens slut kan praktikanten räkna med att ha praktisk erfarenhet av biståndets övergripande planering- och styrning och en gedigen kunskap om Sidas och avdelningen EUROLATINs verksamhet. Arbetsuppgifter inkluderar att:

– Stödja arbetet med att ta fram instruktioner för verksamhetsplanering och uppföljning för avdelningens räkning;

– Bidra till avdelningens verksamhetsplan;

– Delta i tematiska kvalitetssäkrings kommittéer;

– Samordna och delta i samrådsmöten med Utrikesdepartementet;

– Självständigt genomföra en analys av verksamheten inom ett område av relevans för såväl avdelningen som praktikanten, utifrån dennes kompetens- och intresseområde;

– Andra uppgifter inom området som kan uppstå löpande.

Som praktikant på EUROLATIN har DU möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Att du genomför studier kopplade till utvecklingsfrågor/internationella relationer/internationell ekonomi;

– Att du har god förmåga att sammanställa och analysera information, såväl kvalitativt och kvantitativt;

– Att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska;

– Att du behärskar Officepaketet eller motsvarande (Word, Excell, PowerPoint);

– Att du är nyfiken och initiativrik;

– Att du är välorganiserad och strukturerad.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor)

Dela det här: