Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 13 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande fyra länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholms-baserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Avdelningen agerar som NCP-National Contact Point för EU-finansieringsintrument Twinning och TAIEX som bygger på kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter i EU-medlemsländer och mottagarländer.

Miljö är prioriterat i svenskt bistånd och tillhör till en av fem prioriteringar i utvecklingssamarbetet. Styrningen av biståndet sker genom bilaterala, regionala, globala, tematiska och organisationsspecifika strategier. I slutet av 2016 antog Sida en plan för miljöintegrering som myndigheten kommer börja jobba med.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar till att stödja avdelningens arbete inom miljö och klimat, vilken är en av tre huvudsektorer för avdelningens verksamhet. Övriga huvudsektorer är demokrati och mänskliga rättigheter samt inkluderande ekonomisk utveckling.  Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att:

* Stödja avdelningens ansvariga handläggare i arbetet med beredning av insatser inom miljö och klimat;

* Stödja uppföljning av insatser inom miljö och klimat;

* Stödja arbetet med att samordna och genomföra intern och extern kommunikation i samarbete med andra relevanta aktörer;

* Vara behjälplig vid förberedelse och genomförande av möten, seminarier, konferenser och andra evenemang;

* Andra uppgifter som kan uppstå löpande.

Som praktikant på EUROLATIN har man möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Studier kopplade till utvecklingsfrågor, internationella relationer, statsvetenskap, fred och konflikt och/eller miljö och marknad;
  • God förmåga att sammanställa och analysera information;
  • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska;
  • God initiativ- och samarbetsförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).
  • Erfarenhet av/kunskap om Östeuropa

 

 

Dela det här: