Praktikannons

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika, staben

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholmsbaserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar till att öka avdelningens kapacitet att kommunicera om sin verksamhet och dess resultat. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation, och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av modernt kommunikationsarbete och gedigna kunskaper om Sidas och om avdelningen EUROLATINs verksamhet. Arbetsuppgifter inkluderar att:

 • Stödja arbetet för avdelningens räkning med att identifiera och planera kommunikationstillfällen;
 • Stödja arbetet med att samordna och genomföra intern och extern kommunikation i samarbete med medarbetare på avdelningen, Utlandsmyndigheterna och Kommunikationsavdelningen;
 • Stimulera medarbetares användning av sociala medier för att sprida biståndets resultat;
 • Ta fram och förbereda underlag för intern och extern kommunikation;
 • Sammanställa reseunderlag åt medarbetare på avdelningen;
 • Vara behjälplig vid förberedelse och genomförande av seminarier, konferenser och andra evenemang i syfte att belysa verksamheten;
 • Andra uppgifter inom området kommunikation som kan uppstå löpande.

Som praktikant på EUROLATIN har DU möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Vi ser helst att dina studier är kopplade till kommunikation, utvecklingsfrågor och/eller internationella relationer;
 • Att DU har goda kunskaper om sociala medier;
 • Att DU har god förmåga att sammanställa och analysera information;
 • Att DU har god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska;
 • Att DU har god initiativförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av kommunikationsarbete i ordets breda bemärkelse exempelvis journalistik, kommunikation, etc.
 • Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor)
Dela det här: