Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) – Västra Balkan och Turkiet

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa (inklusive Ryssland), Västra Balkan och Turkiet, och Latinamerika. Enheten för Västra Balkan, Turkiet och tematiskt stöd ansvarar för utvecklingssamarbetet med Nordmakedonien, Regionalt Reform för Västra Balkan och Turkiet samt för kontakt med teamen för de fulldelegerade ambassaderna på Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, och Serbien) och Turkiet. Insatsportföljen för Nordmakedonien handläggs både i Stockholm och i fält (partiellt delegerat UM). 

Enheten ansvarar även för tematisk rådgivning för demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, marknadsutveckling, och miljö och klimat. Tematiskt samarbetar vi brett inom hela avdelningen för Europa och Latinamerika, och även inom Sidas övergripande tematiska nätverk och hubbar. 

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att delta i enhetens löpande arbete inom de områden enheten ansvarar för, med fokus på inkluderande ekonomisk utveckling, handel, marknadsutveckling, mobilisering av kapital och grön ekonomi. Praktikanten arbetar självständigt men i nära samarbete med en utsedd handledare. 

Vi arbetar med handläggning av regionala insatser samt med rådgivning och stöd till bilaterala insatsgenomförandet i samarbetsländerna i Västra Balkan och Turkiet. Våra handläggare är också tematiska rådgivare inom specifika områden och där genomförs analyser, översyner, granskningar av insatser, utvärderingar, möten med partners, med mera. Praktikanten kommer att få prova många olika aspekter av vårt arbete, bland annat insatshantering, strategiarbete, och tematiskt stöd.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Pågående eller avslutade studier kopplade till relevanta områden, t ex. ekonomi, handel, global utveckling, internationella relationer.
  • Kunskap inom marknadsutveckling och/eller global handel, grön ekonomi.
  • God förmåga att sammanställa och analysera information, såväl kvalitativt som kvantitativt.
  • Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
  • Förmåga att arbeta självständigt under handledning.
  • Intresse för inkluderande ekonomisk utveckling och/eller grön ekonomi, handel, mänskliga rättigheter, innovation, systemtänkande.
  • Att du behärskar Officepaketet (Word, Excel, PowerPoint).

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Intresse av/erfarenhet från någon av Sidas samarbetsländer i Västra Balkan, Turkiet eller Östeuropa.
  • Erfarenhet av arbete i eller med den privata sektorn, utvecklingsbanker eller EU.

Övrig information

Vi söker en nyfiken person som vill arbeta som en del av ett litet men dynamiskt team. För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF. 

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Praktikanten kommer att arbeta tillsammans med kollegor på enheten, främst programspecialisten/rådgivaren för inkluderande ekonomisk utveckling och bistå i att kartlägga och utforska möjligheter att genom bl.a. innovation och partnerskap stärka utvecklingsresultaten av enhetens och utlandsmyndigheterna i regionens arbete. Praktikanten kommer att stödja de regionala insatserna inom inkluderande ekonomisk utveckling och möjligtvis även inom andra områden och tvärtematiska insatser, t.ex. miljö och klimat och/eller demokrati och mänskliga rättigheter. 

Som praktikant på Sida - Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) - Västra Balkan och Turkiet, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #5Global goal #8Global goal #9Global goal #10Global goal #12Global goal #13Global goal #16Global goal #17
Dela det här: