Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) – Latinamerika

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar med utvecklingsbistånd på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), samt stödet till Latinamerika (omfattande fyra länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har tre Stockholmsbaserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter. EUROLATIN har tre enheter som samarbetar framförallt inom tematiska frågor.

Praktikanten kommer primärt att arbeta med Latinamerika, men det kan bli aktuellt med även andra geografier inom ramen för Eurolatins arbete.

Vad innebär praktiken?

Arbetet kommer inkludera analyser och sammanställning av rapporter, att delta i beredningar av nya insatser samt uppföljning av befintliga insatser, samt informationsarbete såsom samordning av seminarier, deltagande i möten med partners och besökare,  samt andra uppgifter som enheten får som uppdrag. Praktikanten kommer att delta aktivt i enhetens arbete som omfattar den stora bredd av tematiska frågor som strategierna berör . Vi ser framför oss en person som är nyfiken på många olika aspekter i utvecklingssamarbetet med Latinamerika och bredare av Sida i stort.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Att du genomför studier kopplade till utvecklingsfrågor/internationella relationer/internationell ekonomi.
  • Att du har god förmåga att sammanställa och analysera information, såväl kvalitativt och kvantitativt.
  • Att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, engelska och spanska.
  • Att du behärskar Officepaketet eller motsvarande (Word, Excel, PowerPoint).
  • Att du är nyfiken och initiativrik.
  • Att du är välorganiserad och strukturerad.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Erfarenhet från Latinamerika.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Praktikanten kommer att få delta brett i enhetens arbete som omfattar i beredning, samordning och uppföljning av insatser, informationsverksamhet och analytiska uppgifter som syftar till ovanstående mål i enlighet med Sidas strategier framför allt i Latinamerika. Strategierna omfattar mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat, inkluderande ekonomisk utveckling, migration. Vi arbetar även med mobilisering av kapital inklusive finansieringsfrågor som garantier.

Som praktikant på Sida - Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) - Latinamerika, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #5Global goal #13Global goal #16Global goal #17
Dela det här: