Sida - Avdelningen för Asien, Mellanöstern och Humanitärt bistånd/Enheten för Mellanöstern och Nordafrika

Placeringsort: Sundbyberg, Stockholm
VT24 - Heltid, 20 veckor

Om organisationen

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Praktiken är på Enheten för Mellanöstern och Nordafrika. Enheten arbetar med rådgivning och stöd till utlandsmyndigheterna i Beirut, Amman och Jerusalem för genomförandet av Sveriges strategier i dessa länder och regionen.

Vad innebär praktiken?

Att arbeta tillsammans med rådgivare och handläggare inom ämnesområdena fred/säkerhet och miljö/klimat för att öka synergierna inom dessa områden. Arbetsuppgifterna kommer att variera mycket eftersom enheten är en sk stödenhet till "strategiägande" enheter/utlandsmyndigheter och kan t ex innebära beredning och uppföljning av insatser, utarbetande av uppdragsbeskrivningar för olika konsultstudier, stötta och bidra till utbildning/workshops för kollegor, delta i möten med utlandsmyndigheterna inom ovannämnda tematiska områden, delta i nätverksmöten på Sida, sammanställning av data inför analysarbete. Arbetsspråk är både svenska och engelska. Praktikanten kommer att ha en ansvarig handledare men också arbeta nära andra kollegor på enheten, samt kollegorna på utlandsmyndigheterna. Praktiken kommer att innebära att man får en bred erfarenhet av hur Sida arbetar med dessa tematiska områden i regionen, men även en god kännedom om svenskt utvecklingssamarbete.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av de tematiska områdena fred/säkerhet samt miljö/klimat.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet från regionen.

Övrig information

Praktiken kräver en god förmåga att leda sig själv och ger stort utrymme för egna initiativ.

Som praktikant på denna organisation, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Globala målen #1Globala målen #6Globala målen #13Globala målen #15Globala målen #16
Dela det här: