Sida – Afrikaavdelningen – Team Demokrati

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas anställda bistår regeringen med sin expertkunskap och bidrar med de bedömningar och de underlag regeringen behöver för att kunna utforma och genomföra sin biståndspolitik. Sida medverkar i påverkansarbetet för Sveriges prioriterade frågor inom utvecklingsområdet, och för en dialog med andra länder och internationella organisationer. I uppgifterna ingår också att rapportera statistik och sprida information om Sidas verksamhet.

På Afrikaavdelningen arbetar vi med 15 landstrategier samt med strategin för det regionala utvecklingsamarbete i Afrika och den regionala strategin för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Avdelningens uppdrag är både att handlägga insatser men framför allt att ge tematiskt stöd till strategigenomförande utlandsmyndigheter i Afrika.

Vad innebär praktiken?

Praktiken kommer att vara på Sidas Afrikaavdelning som del av Team Demokrati. Då Sveriges regering vill lägga stark betoning på demokrati och mänskliga rättigheter (MR) i sin utrikespolitik och har regeringen uppdragit åt Sida att stärka demokrati och MR-arbetet. Som del av att svara upp mot detta har Sidas Afrikaavdelning har inrättat Team demokrati på Sida i Stockholm, med en hubb i Pretoria. Teamet ska facilitera samarbete mellan aktörer och med svenskt stöd accelerera initiativ som kan bidra till att MR respekteras och att tilltron till demokrati stärks. Vi ska verka för att Sida ligger i framkant i demokratiarbetet genom att utveckla arbetssätt och stimulera till nya samarbetskonstellationer tillsammans med ambassaderna i Afrika.

Som del av Team Demokrati kommer praktikanten att vara involverad i de olika temaområden – arbetströmmar – som teamet arbetar med. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och kan vara att delta i att ta fram underlag och analyser inom de arbetsströmmarna, t.ex. inom stöd till miljöförsvarare, akademisk frihet i Afrika och valstudier, och att stötta genomförandet av events som sker som del av arbetsströmmarna, tex stötta arbete med att ta fram speaking-notes, ansvara för logistiken under själva eventen samt delta och att föra anteckningar vid större möten.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Högre utbildning inom t.ex. statsvetenskap, eller andra samhällsvetenskapliga områden.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet från att praktiserat eller arbetat i Afrika.

Som praktikant på Sida - Afrikaavdelningen - Team Demokrati, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #8Global goal #16
Dela det här: