Sida – Afrikaavdelningen – Staben

Om organisationen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. AFRIKA omfattar tre enheter och en stab i Stockholm och har även ett stort antal medarbetare på tretton utlandsmyndigheter som genomför vårt utvecklingssamarbete i Afrika. I Stockholm har enheterna tematiskt rådgivningsansvar gentemot utlandsmyndigheterna respektive ansvar för att genomföra utvecklingssamarbetet med Sydsudan och regionalt forskningssamarbete. Staben är avdelningens nav med ansvar för att leda och stödja avdelningens processer, t ex verksamhetsplanering och uppföljning och strategirapportering. Staben är ingång för multilaterala frågor och EU samarbetet. För närvarande arbetar fyra planeringssamordnare med dessa uppgifter. Praktikanten kommer i första hand att tillhöra teamet med planeringssamordnarna. Staben har även ansvar för kompetensförsörjning, budgetuppföljning, intern styrning och kontroll samt administration.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar till avdelningens analytiska arbete och uppföljning av genomförandet av utvecklingsstrategier i Afrika.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Stödja analys i arbetet med Afrika;
 • Vara behjälplig vid förberedelse och genomförande av möten, seminarier, konferenser och andra evenemang; inklusive ta fram underlag och föra mötesanteckningar.
 • Stödja arbetet med att samordna och genomföra intern och extern kommunikation i samarbete med andra relevanta aktörer;
 • Stödja avdelningens ansvariga planeringssamordnare i arbetet med avdelningens strategiprocesser, VP inkl. uppföljning, årsredovisning samt budgetunderlag.
 • Andra administrativa uppgifter som kan uppstå löpande.

Som praktikant på AFRIKA har man möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Studier kopplade till samhällsekonomisk utveckling, utvecklingsfrågor, internationella relationer;
 • God förmåga att sammanställa och analysera information;
 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska;
 • God initiativförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av att jobba med samhällsekonomiska analyser och/eller internationell utveckling, internationella projekt i ordets breda bemärkelse;
 • Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor); och/eller att ha bott längre perioder i Afrika eller annat land i regionen.

Övrig information

Sida planerar att flytta sitt kontor till Ursvik under våren 2022

 

Dela det här: