Sida – Afrikaavdelningen – Jämställdhet och kommunikation

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Sida är en modern, statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare inklusive praktikanter. Vi erbjuder därför en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag.

På Afrikaavdelningen arbetar vi med 15 landstrategier samt med strategin för det regionala utvecklingssamarbete i Afrika och den regionala strategin för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Avdelningens uppdrag är både att handlägga insatser men framför allt att ge tematiskt stöd till strategigenomförande utlandsmyndigheter i Afrika.

Vad innebär praktiken?

Under vårterminen 2023 söker vi en praktikant med inriktning på jämställdhet och kommunikation. Vi söker någon som är intresserad och har kännedom av jämställdhetsfrågor/arbete samt även har god förmåga att ta fram informationsmaterial med hjälp av t.ex. power point. Praktikanten kommer att handledas av, och arbeta nära, en av våra jämställdhetsrådgivare. Som praktikant kommer du att få en god inblick i arbetet inom det svenska utvecklingssamarbetet och förståelse för vad statstjänstemannarollen innebär. Utöver jämställdhetsarbetet kommer du att ges tillfälle att få kunskap om Afrikaavdelningens olika arbetsområden genom att aktivt delta i och bidra till verksamheten, såväl i samverkan med andra, som självständigt. Uppgifter av analytisk och mer praktisk karaktär kommer att blandas.

Arbetsuppgifterna kommer bl.a. att bestå av:

  • Sammanställning av statistik, analys, intern rapportering och kommunikation av jämställdhet i Sveriges bistånd till Afrika.
  • Uppföljning av Sidas jämställdhetsplan för biståndet i Afrika.
  • Stöd i handläggning av biståndsinsatser (beredning, uppföljning och avslut).
  • Deltagande i tematiskt och metodologiskt stöd till biståndspersonalen på utlandsmyndigheter.
  • Kartläggning och presenation av olika dimensioner av avdelningens arbete med fokus på jämställdhet.
  • Deltagande i avdelningens strategiska kommunikationsarbete.
  • Planering, genomförande och uppföljning av möten/workshops/utbildningar som arrangeras i Sidas regi.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi söker en praktikant med genuint intresse för utvecklingsfrågor i allmänhet och jämställdhetsfrågor i synnerhet, god analytisk förmåga och en fallenhet för att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. God förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ är andra viktiga egenskaper som vi söker. Sökande kan i sina studier ha en inriktning på genusvetenskap, mänskliga rättigheter, statsvetenskap eller annan utbildning som är relevant för avdelningens arbete. Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram och studenten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete eller humanitärt bistånd, gärna från Afrika.
  • Genomförande av Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.
  • Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver verksamhet.

Övrig information

Då något anställningsförhållande inte råder utgår ingen ekonomisk ersättning eller andra förmåner som kost, logi och resor. Datum för tillträde beräknas till januari 2023, med exakt datum efter överenskommelse. Praktikperioden varar vårterminen ut.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Afrikaavdelningen arbetar i fyra geografiska team (Västafrika, Östafrika, Afrikas Horn samt Södra Afrika) som samarbetar och stödjer de 17 strategiteamen på ambassaderna i Afrika i arbetet för minskad fattigdom, jämställdhet, hållbar energi, demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat, sysselsättning, fredliga och inkluderande samhällen, med mera. På avdelningen finns också finns tre tematiska team (demokrati, miljö och Power Africa).  Praktikanten kommer i sitt arbete involveras i de olika SDG-målen eftersom jämställdhet integreras i alla målen, förutom SDG 5 som är ett jämställhdetsmål i sig själv.

Som praktikant på Sida - Afrikaavdelningen - Jämställdhet och kommunikation, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #5Global goal #17
Dela det här: