Praktikannons

Sida – Afghanistanenheten

Om organisationen

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Avdelningen  för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN) ansvarar för Sidas stöd till utvecklingsinsatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt handlägger det samlade humanitära biståndet. Avdelningen består av en stab, två stödenheter, humanitära enheten och fyra land/regionala enheter i Stockholm samt personal stationerad vid utlandsmyndigheter.

På Afghanistanenheten i Stockholm arbetar enhetschef, analytiker, handläggare, controller, programadministratör och enhetsadministratör, totalt 13 personer. Det svenska utvecklingssamarbetet med Afghanistan bedrivs inom områdena demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, utbildning, privatsektorutveckling, sysselsättning och ekonomisk integration. Dessutom är det svenska humanitära biståndet till Afghanistan betydande, vilket medför intressanta kopplingar mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Vad innebär praktiken?

Denna praktikplats är så nära en utlandstjänst du kan komma, utan att ha din dagliga arbetsplats på en utlandsmyndighet! Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan genomförs nämligen i mycket nära samarbete mellan Sida Stockholm och ambassaden i Kabul.

Den av regeringen beslutade strategin som styr sidas arbete med Afghanistan löper ut 2019. Under 2019 kommer Afghanistanenheten att fortsätta arbetet med att förbereda inför en ny strategi genom att ta fram underlag inom olika områden. En uppgift för dig kan därför vara att delta i arbetet med att ta fram analyser, studier och kunskapsöversikter.

Praktiken kommer att fokusera på strategiområdena privatsektorutveckling, sysselsättning och ekonomisk integration. Du kommer således att arbeta nära de handläggare på Afghanistanenheten som ansvarar för dessa frågor och insatser. Insatserna implementeras i Afghanistan av aktörer såsom NGO:er, utvecklingsbanker och FN-organ. Arbetsuppgifter inkluderar uppföljning av inkomna insatsrapporter, kommunikation med partnerorganisationer och bevakning av policylandskapet i Afghanistan.

Du kommer också att delta i praktiska förberedelser och uppföljning av enhetens och avdelningens möten, seminarier och planeringsdagar. Även informations- och kommunikationsaktiviteter kan bli aktuella.

Att praktisera på Sida innebär också goda möjligheter att delta i olika seminarier, nätverk och föreläsningar som arrangeras i myndighetens lokaler.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Högskolestudier på kandidat- eller mastersnivå med inriktning mot exempelvis företagsekonomi,  nationalekonomi, freds- och konfliktstudier, statskunskap eller liknande.

Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.

God analytisk förmåga samt god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Intresse för privatsektorutveckling, landsbygdsutveckling, infrastruktur och sysselsättning.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av utvecklingsfrågor i en internationell kontext, resor/vistelser i utvecklingsländer och/eller konfliktländer.

Kunskap om Afghanistan och/eller erfarenhet av arbete i Afghanistan (eller i den närliggande regionen).

Övrig information

Erfarenhet av utvecklingsfrågor i en internationell kontext, resor/vistelser i utvecklingsländer Afghanistan är ett högprioriterat samarbetsland för Sverige och du kommer att bidra till en viktig del i Sveriges samlade ansträngningar för att stötta Afghanistans utveckling. Vi erbjuder en praktik där du har möjlighet att utifrån en feministisk utrikespolitik bidra till att skapa förutsättningar särskilt för kvinnor och barn som lever i fattigdom på landsbygden för bättre levnadsvillkor och för att åtnjuta sina mänskliga rättigheter samt aktivt delta i samhällsutvecklingen.

Dela det här: