Fredsbyggande – vägen från fredsavtal till hållbar fred

Vad händer egentligen efter att ett krig har tagit slut?
Och hur vet man att det är fred – på riktigt?

Ett fredsavtal innebär inte nödvändigtvis början på en fredlig utveckling. Efter ett krig finns ofta mängder av vapen i omlopp och motsättningarna som orsakade konflikten kvarstår. På så sätt handlar fredsbyggande om att få väpnade styrkor att lämna ifrån sig sina vapen, hjälpa tidigare soldater att finna sin plats i samhället och bygga broar mellan människor för att nå försoning, så att inte kriget blossar upp på nytt.

Men fred är inte bara avsaknad av krig. Att bygga hållbar fred är att bygga ett samhälle som främjar fredliga relationer. Det handlar om social och ekonomisk trygghet. Det handlar om politiskt inflytande och fördelning av resurser. Det handlar om mänsklig säkerhet och människors rättigheter. Det handlar om hållbar utveckling.

Under hösten 2018 genomför vi ett informationsprojekt med fokus på hållbar fred. Genom seminarier, debattartiklar och analyser vill vi sprida kunskap och engagemang kring fredsbyggande, framförallt i efterkrigsländer. Vi vill öka medvetenheten om de utmaningar länder möter efter ett krig och som ofta blockerar vägen till hållbar fred och utveckling.

 

Seminarier

25/10: The environment of lasting peace

17/11: What does it take to make peace last? (MR-dagarna)

28/11: En strategi för hållbar fred

 

Debattartiklar & analyser

Säkerhetspolitik handlar om samarbete – inte avskräckning
Av: Lars Ingelstam och Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen

Klimat och miljö – en nyckel till hållbar fred
Av: Karolina Eklöw och Florian Krampe, SIPRI

Deltagande och inkludering lägger basen för en hållbar fred
Av: Annika Schabbauer och Lovisa Dahlström, Operation 1325

Freden i Colombia i fara – Sverige måste agera
Av: William Martínez, Colombianätverket