SCB – Enheten för Internationellt Utvecklingssamarbete

Om organisationen

SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik för global utveckling bland annat genom kapacitetshöjande utvecklingsinsatser i ett flertal utvecklingsländer. Denna verksamhet är i huvudsak Sida-finansierad.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på SCB:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete är du med och genomför myndighetens verksamhet som syftar till att bygga statistisk kapacitet hos statistikmyndigheter i länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Europa. Du kommer att vara en självklar del av vårt arbetsteam och gemensamt vara med att driva vårt dagliga arbete framåt. Dina arbetsuppgifter:

• Vara delaktig i genomförandet av vårt internationella utbildningsprogram om jämställdhetsstatistik “International Training Programme Gender Statistics”.
• Vara delaktig i arbetet med att utforma och utveckla program och projekt, samt genomföra befintliga.
• Samordna och handlägga genomförandet av internationella studiebesök (givet att internationella resor går att genomföra).
• Planera och genomföra interna och externa kommunikationsaktiviteter.
• Ta fram underlag/rapporter för internt och externt bruk.
• Omvärldsbevakning och analys inom områdena statistik samt den svenska och globala utvecklingsagendan.
• Administrera och handlägga det dagliga arbetet.

Att göra praktik på SCB är både utvecklande och spännande. Du kommer att få möjlighet att öka dina kunskaper om Sveriges internationella myndighetssamarbete kring FN:s globala mål för hållbar utveckling samt hur statistik kan användas som ett verktyg för att uppnå dessa. Förutom detta får du ökade erfarenheter av att administrera och organisera det dagliga arbetet i en miljö som präglas av internationella kontakter.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi söker dig som:
• Studerar global utveckling, internationella relationer, ekonomi eller liknande ämne som är relevant för praktiken.
• Har ett intresse för statistik, global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete.
• Har ett intresse för organisatoriska frågor, kommunikation och verksamhetsutveckling.
• Kan engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Ytterligare språkkunskaper, gärna franska eller spanska.
Erfarenhet av att ha bott eller studerat utomlands.
Ideellt engagemang – genom en förening/organisation eller privata initiativ.

Övrig information

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde. Vi är ca 1400 medarbetare som arbetar i Stockholm, Örebro och som intervjuare runt om i Sverige. Enheten för internationellt utvecklingssamarbete finns i Stockholm.

 

Dela det här: