Rekrytering och deltagare

Vi öppnade ansökan till GPH i september 2021 och i november erbjöds 55 av 166 sökande en plats i nätverket. Det slutgiltiga urvalet reflekterar vår ambition att få till en mångfaldig grupp av unga fredsaktörer baserat på faktorer som geografisk plats, kön, arbetslivserfarenhet, samt erfarenhet från olika samhällsnivåer (lokal, nationell, regional och internationell nivå). Vi strävade dock efter att rekrytera en majoritet av deltagarna från lokala nivåer, eftersom unga på denna nivå sannolikt har begränsade möjligheter till ett globalt erfarenhetsutbyte med andra unga fredsaktörer. En annan ambition var att deltagare skulle vara sammankopplade med en organisation som aktivt arbetar med frågor av relevans, för att maximera effekten av att kapacitetsstärka individuella deltagare och de miljöer i vilka de verkar. 

De 55 deltagare som valdes ut representerar 36 länder från sex världsregioner. Könsfördelningen är jämn utifrån män och kvinnor både på global såväl som på regional nivå – och ett mindre antal identifierar sig som ”annan”. 

Framtida möjligheter att delta i GPH

Rekrytering till GPH är just nu stängd. När vi öppnar upp för rekrytering kommer information publiceras på vår hemsida. Vill du bli notifierad när detta sker? Klicka här för att delge ditt intresse och registrera din mailadress.

Dela det här: