Praktikannons

Rädda barnen – Humanitära Enheten

Om organisationen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. Vi kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och vi finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Vi är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt vårt arbete.

Inom Rädda Barnen Sverige finns 350 medarbetare där majoriteten arbetar på något av våra kontor i Umeå, Göteborg, Malmö eller Stockholm. Ett 30-tal av våra medarbetare är placerade utomlands.

Eftersom att vår verksamhet bedrivs inom många olika områden, till exempel direkta insatser för barn, påverkansarbete, affärsstödjande roller och strategisk arbete, har vi behov av en mängd olika yrkesroller.

Hos oss jobbar bland annat rådgivare, verksamhetsutvecklare, beteendevetare, controllers, jurister, projektledare, kommunikatörer, administratörer, kundansvariga och såklart duktiga ledare.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att handledas av den Humanitära Samordnaren, som ansvarar för intern samordning av kommunikation vid katatrofer, samarbete med företag för katastroffonden, förfogande av katastroffonden, samt Sidas medel för plötsligt uppkomna katastrofer. Praktikantens uppgifter består i att under handledning medverka i det dagliga arbetet och förväntas att lära sig att snabbt inhämta relevant information, förstå beslutsprocesser, förstå samarbete över hela organisationen samt skriva ansökningar och rapporter.

Praktikanten förväntas

 • Bidra med veckovisa uppdateringar om humanitära situationen externt och internt
 • Bidra men sammanställningar för pågående katastrofer
 • Tänka innovativt kring samarbeten utanför organisationen
 • Delta i interna och externa möten
 • Bidra till ansökningar och rapporter för katastrofinsatser
 • Bidra till Humanitära sektionens arbete efter behov

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Erfarenhet

 • Avslutad eller pågående kandidat- eller masterutbildning inom utvecklingsstudier, internationella relationer eller mänskliga rättigheter
 • Demonstrerat intresse eller erfarenhet av internationellt arbete
 • God förståelse för ideella organisationer
 • Flytande engelskakunskaper

Professionella och personliga kompetenser

 • Detaljorienterad
 • Självständig
 • Nyfiken
 • Positiv till förändringar

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • God förståelse för barnkonventionen
 • God kommunikations- och presentationsförmåga
 • Språkkunskaper i Franska, Spanska eller Arabiska
Dela det här: