Praktisk Solidaritet

Placeringsort: Stockholm/delvis distans

Om organisationen

Praktisk Solidaritet är en obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer som bedriver second-hand försäljning. Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vårt uppdrag är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över. Vi har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla våra medlemsorganisationers verksamhet. Praktisk Solidaritet är en del av Emmaus-rörelsen.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på Praktisk Solidaritet kommer du att få jobba med projekthandläggning inom ramen för våra utvecklingsprojekt i Angola, Bosnien och Colombia.

Som praktikant kommer du att få god insyn i och kunskaper om våra samarbetsorganisationers arbete med feminism och jämställdhet, barn och ungas rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocesser. Du kommer att ha möjlighet att utveckla vårt programorienterade arbete genom att vara med och utvärdera och utveckla det arbete vi bedriver med våra samarbetspartners och leta andra relevanta partnerorganisationer, främst i Latinamerika.

Du kommer också att få delta i arbetet med Praktikantprogrammet vilket innebär att rekrytera praktikanter och förbereda våra utlandspraktikanter inför deras praktik i våra samarbetsländer. Uppgifterna kan t ex vara att skapa material och presentationer till förberedelsekursen, göra omvärldsanalys och hjälpa till att koordinera de olika kursmomenten.

Du får också jobba med att utveckla vårt informationsarbete i sociala medier och i våra medlemsgruppers butiker. Det här arbetet kommer att se lite olika ut beroende på om vi får extern finansiering för detta arbete eller inte, men vi kommer ställa tillräckliga resurser tillgängliga för att kunna besöka våra grupper och ta fram lämpligt informationsmaterial.

Våra internationella samarbetsprojekt fungerar på olika sätt och har olika cykler i sina aktiviteter vilket gör att handläggningen och arbetsuppgifterna skiftar och i takt med att projekten utvecklas och kommer till olika punkter i projektcykeln, t.ex. rapportering, uppföljning, ansökan osv. Vi tror att praktikanten på så vis kommer att få en mångfasetterad lärdom kring hur det är att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete och få en verklig inblick i en solidaritetsorganisations arbetssätt.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • För praktikant önskas en person med språkkunskap i portugisiska eller spanska.
  • Praktikanten ska även ha kunskap inom relevanta områden som genusvetenskap, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller dylikt.
  • Någon erfarenhet från informationsarbete är önskvärd, såsom sociala medier, varit med i montrar vid mässor osv.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Språkkunskaper i Bosniska.
  • Erfarenhet av engagemang inom ideella organisationer.

Övrig information

Praktisk Solidaritet har kontor i Solidaritetshuset i Stockholm, men en del arbete kommer även kunna genomföras på distans.

Som praktikant på Praktisk Solidaritet, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #2Global goal #4Global goal #5Global goal #6Global goal #10Global goal #16
Dela det här: