Praktisk Solidaritet

Om organisationen

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation och partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer som bedriver second-hand försäljning. Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vår mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över.

Vi har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla våra medlemmars verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Praktisk Solidaritet genomgår vissa förändringar i syfte att stärka vårt ändamålsenliga arbete. Det innebär att arbeta mer programorienterad, att utveckla vårt utåtriktade informationsarbete och att tillsammans med våra medlemsorganisationer arbeta för en stark och uthållig solidaritetsrörelse i Sverige och utomlands.

Som praktikant på Praktisk Solidaritet skulle du får jobba med kvalificerad projekthandläggning inom ramen för våra utvecklingsprojekt i Angola, Bosnien och Colombia, samt vara med och utveckla vårt programorienterade arbete genom att vara med och utvärdera och utveckla det arbete vi bedriver med våra samarbetspartners och utveckla vår “Theory of change” och leta andra relevanta partnerorganisationer, främst i Latin- och Centralamerika. Du får också jobba med att utveckla vårt informationsarbete i sociala medier och i våra medlemsgruppers butiker. Det här arbetet kommer att se lite olika ut beroende på om vi får extern finansiering för detta arbete eller inte, men vi kommer ställa tillräckliga resurser tillgängliga för att kunna besöka våra grupper och ta fram lämpligt informationsmaterial. Du har stor frihet att vara med och själv utforma arbetet!

 Önskvärd kompetens/erfarenhet

För praktikant önskas en person med språkkunskap i främst portugisiska men alternativt spanska. Praktikanten ska även ha kunskap inom relevanta områden som genusvetenskap, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller dylikt. Någon  erfarenhet från informationsarbete är önskvärd, såsom sociala medier, varit med i montrar vid mässor, arbetet med försäljning eller insamling F2F eller liknande.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Det är meriterande om praktikanten har erfarenhet av praktskt solidaritetsarbete såsom engagemang inom Emmausrörelsen eller andra solidaritetsorganisationer, åkt på solidaritets- eller volontärresor.

Övrigt

Praktisk Solidaritet har kontor i Solidaritetshuset, men en del arbete kommer även kunna genomföras på distans.

 

Dela det här: