Praktisk solidaritet

Om organisationen
Praktisk solidaritet är en bunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer som bedriver second-hand försäljning. Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vår mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över.

Vi har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla våra medlemmars verksamhet. Praktisk Solidaritet är en del av Emmaus rörelse.

Vad innebär praktiken
Praktisk Solidaritet genomgår vissa förändringar i syfte att stärka vårt ändamålsenliga arbete. Det innebär att arbeta mer programorienterad, att utveckla vårt utåtriktade informationsarbete och att tillsammans med våra medlemsorganisationer arbeta för en stark och uthållig solidaritetsrörelse i Sverige och utomlands.

Som praktikant på Praktisk Solidaritet skulle du får jobba med projekthandlägganing inom ramen för våra utvecklingsprojekt i Angola, Bosnien och Colombia. Som praktikant kommer du att få god insyn i och kunskaper om våra samarbetsorganisationers arbete med feminism och jämställdhet, barn och ungas rättigher, mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocesser.

Du kommer att ha möjlighet att utveckla vårt programorienterade arbete genom att vara med och utvärdera och utveckla det arbete vi bedriver med våra samarbetspartners och utveckla vår “Theory of change” och leta andra relevanta partnerorganisationer, främst i Latinamerika. Du får också jobba med att utveckla vårt informationsarbete i sociala medier och i våra medlemsgruppers butiker. Det här arbetet kommer att se lite olika ut beroende på om vi får extern finansiering för detta arbete eller inte, men vi kommer ställa tillräckliga resurser tillgängliga för att kunna besöka våra grupper och ta fram lämpligt informationsmaterial.
Du har stor frihet att vara med och själv utforma arbetet. Mer information om våra projekt kan hittas på vår hemsida www.praktisksolidaritet.se

Önskvärd kompetens/erfarenhet
För praktikant önskas en person med språkkunskap i portugisiska eller spanska. Det är meriterande språkkunskaper i Bosniska. Praktikanten ska även ha kunskap inom relevanta områden som genusvetenskap, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller dylikt. Någon  erfarenhet från informationsarbete är önskvärd, såsom sociala medier, varit med i montrar vid mässor.

Meriterande kompetens/erfarenhet
Det är meriterande om praktikanten har erfarenhet av engagemang inom ideella organisationer.

Övrigt
Praktisk Solidaritet har kontor i Solidaritetshuset, men en del arbete kommer även kunna genomföras på distans.

Dela det här: