Praktikplatsbanken

Aktuella praktikplatser för vårterminen 2019 publiceras löpande här. För att ha en chans att bli matchad mot samtliga platser behöver du skicka in din ansökan innan 8:e oktober.

Visar 1 till 5 av totalt 40 resultat.

Sida -Enheten för global ekonomi

Om organisationen Biståndsmyndighet. Sidas enhet för Global ekonomi, GLOBEC har ansvar för att genomföra regeringens beslutade strategi för hållbar ekonomiskt utveckling, vilken omfattar ett flertal tematiska områden såsom handel, sysselsättning, digitalisering och lantbruk/livsmedelsförsörjning. Enheten hanterar omkring 800 miljoner kronor per år. Bland GLOBECs samarbetspartners finns multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska frivilligorganisationer. Enheten […]

21 september, 2018

Sida – Humanitära enheten

Om organisationen Den Humanitära enheten på Sida ansvarar för att genomföra “Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2020” och kanaliserar humanitära biståndsmedel för att möta akuta behov på grund av naturkatastrof eller konflikt. Biståndet är behovsbaserat och syftar till att rädda liv och lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Ofta gäller det omfattande insatser […]

21 september, 2018

Reach for change – Central Team

Om organisationen Reach for Change är en svensk ideell organisation som hjälper sociala entreprenörer att utveckla innovationer som skapar en bättre värld för barn. Organisationen är en stiftelse som bildades 2009, och finns idag i 17 länder på tre kontinenter. Reach for Change stödjer sociala entreprenörer runtom i världen genom inkubatorprogram. Entreprenörernas innovationer bidrar i […]

21 september, 2018

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – Staben

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt […]

21 september, 2018

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – Enhet Öst

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 13 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande fyra länder och ett regionalt […]

21 september, 2018