Praktikplatsbanken

Aktuella praktikplatser för vårterminen 2019 publiceras löpande här. Ansökan till Praktikantprogrammet VT19 är fortsatt öppen så länge det finns annonser i Praktikplatsbanken.

Visar 1 till 5 av totalt 42 resultat.

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Om organisationen Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor är en internationell organisation som samlar parlamentariker globalt över partigränser. Forumets övergripande målsättning är att bidra till mer fredliga och utvecklade samhällen genom parlamentarisk handling mot väpnat våld och för ökad mänsklig säkerhet. Forumet är den enda globala organisationen som samlar parlamentariker med syfte att minska och förebygga väpnat […]

25 september, 2018

Diakonia

Om organisationen Diakonia är en biståndsorganisation som arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Vi har verksamhet i 25 länder och samarbetar med flera hundra lokala organisationer. Tillsammans utgör vi ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor som arbetar för en varaktig förändring av situationen för […]

24 september, 2018

Sida -Enheten för global ekonomi (GLOBEC)

Om organisationen Biståndsmyndighet. Sidas enhet för Global ekonomi, GLOBEC har ansvar för att genomföra regeringens beslutade strategi för hållbar ekonomiskt utveckling, vilken omfattar ett flertal tematiska områden såsom handel, sysselsättning, digitalisering och lantbruk/livsmedelsförsörjning. Enheten hanterar omkring 800 miljoner kronor per år. Bland GLOBECs samarbetspartners finns multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska frivilligorganisationer. Enheten […]

21 september, 2018

Sida – Humanitära enheten

Om organisationen Den Humanitära enheten på Sida ansvarar för att genomföra “Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2020” och kanaliserar humanitära biståndsmedel för att möta akuta behov på grund av naturkatastrof eller konflikt. Biståndet är behovsbaserat och syftar till att rädda liv och lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Ofta gäller det omfattande insatser […]

21 september, 2018

Reach for change – Central Team

Om organisationen Reach for Change är en svensk ideell organisation som hjälper sociala entreprenörer att utveckla innovationer som skapar en bättre värld för barn. Organisationen är en stiftelse som bildades 2009, och finns idag i 17 länder på tre kontinenter. Reach for Change stödjer sociala entreprenörer runtom i världen genom inkubatorprogram. Entreprenörernas innovationer bidrar i […]

21 september, 2018