Plan International Sverige

Om organisationen

Plan International arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt, men vi finns också på plats i akuta katastrofer. Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i ett 70-tal länder i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för såväl individer som hela samhällen. Plan International Sverige arbetar med sex prioriterade områden: 1.Barns rätt till trygghet och skydd, 2.Barns och ungas rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer, 3.Barns rätt till utbildning, 4. Barns rätt till delaktighet och möjlighet att påverka, 5. Stärka ungas ekonomiska möjligheter, 6. Barns tidiga utveckling och hälsa. Bland dem fokuserar vi särskilt på de två första: trygghet och skydd mot våld samt rätten att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer.

Vad innebär praktiken?

Vi söker dig som vill hjälpa oss att utveckla vårt stöd till våra landskontor och partnerorganisationer i Asien, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika. Arbetsuppgifterna är framförallt att bidra till ansökningar och rapportering från länder och andra verksamheter. Övriga uppgifter kan vara att delta i samt förbereda inför möten. Som praktikant på Plan International Sverige får du insyn i organisationens dagliga arbete samt fältverksamheten och bidrar till vårt arbete för barn och ungas rättigheter och flickors lika villkor. Du kommer under praktiktiden vara en del av programavdelningen. Du deltar i det löpande arbetet och får därmed möjlighet att ta del av interna samt externa seminarier och kortare kurser. Du kommer efter genomgången praktik ha fått en bra bild av hur en internationell organisation arbetar både internt och i relation till andra aktörer. Utöver det kommer du ha fått möjligheten att fördjupa din kunskap både vad gäller tematiskt arbete inom Plans prioriterade tematiska områden men även geografiskt via de landkontor vi är aktiva i.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi ser gärna att du har en samhällsvetenskaplig utbildning inom statsvetenskap, mänskliga rättigheter eller motsvarande. Du är engagerad i frågor som rör global utveckling, barn- och ungas rättigheter, ungdomsdeltagande och organisering.

Meriterande kompetens/erfarenhet

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på franska, spanska och engelska är särskilt meriterande. Erfarenhet av internationell miljö via uppväxt, arbete eller praktik är meriterande.

 

Dela det här: