Praktikannons

Parlamentarikerforum för lätta vapenfrågor

Om organisationen

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor är den enda medlemsbaserade organisationen som samlar parlamentariker globalt över partigränser med syfte att minska och förebygga väpnat våld, specifikt inriktat på små och lätta vapen.  Vår förändringsteori är att bidra till mer fredliga och hållbart utvecklade samhällen genom att stärka parlamentarisk handling för att förebygga och minska små- och lätta vapen relaterat våld.

Spridning och användning av små- och lätta vapen är ett hinder för hållbar utveckling i många länder. Väpnat våld orsakar, utöver mänskligt lidande, omfattande ekonomiska och sociala kostnader. Problemet med illegal vapenspridning blev internationellt erkänt genom inkludering av Mål 16 i de Globala Målen för Hållbar Utveckling, Agenda 2030.

Metodmässigt arbetar Forumet främst genom kapacitetsutveckling, policyskapande och medvetandehöjande initiativ. Exempel på aktiviteter är nationella och internationella seminarier, utformande av policymaterial samt kunskapsspridning. Arbetet kopplas till relevanta nationella, regionala och internationella ramverk och processer. Forumet erbjuder ett mötesforum för parlamentariker och representanter för civilsamhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer samt ett värdefullt stöd för parlamentariker i deras arbete.

Forumet skapades 2002 av svenska, spanska och latinamerikanska parlamentariker. Organisationen har en internationell styrelse och sekretariatet är baserat i Stockholm. Antalet medlemmar är ca 250 parlamentariker från ungefär 80 länder. Sekretariatet erbjuder en praktikplats i ett litet, dynamiskt och kompetent team.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen erbjuder möjligheten att aktivt använda och utveckla tidigare kunskaper inom freds- och konfliktfrågor och dess koppling till en hållbar global utveckling. Som praktikant arbetar du nära sekretariatets anställda. Vårt arbetsspråk är engelska och vårt team består av 5 personer, inklusive praktikant. Du som praktikant får inblick i de många olika uppgifter som utförs i arbetet för att begränsa och förebygga spridningen av små och lätta vapen. Utrymme för egna initiativ finns och uppmuntras.

Dina uppgifter på praktikplatsen inkluderar:

– Bistå i kommunikationsarbete samt i kontakter med Forumets medlemmar och i relation med samarbetspartners.

– Bereda underlag för styrelsemöten, seminarier och ansökningar samt rapportering till givare/samarbetspartners.

– Bistå Forumets medlemmar med beredning av policy – och bakgrundsmaterial samt praktiska behov i samband med Forumets aktiviteter och i de sammanhang Forumet representeras.

– Representera Forumet i relevanta sammanhang.

– Bistå i övriga arbetsuppgifter när så erfordras.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Studier i statsvetenskap, juridik, internationella relationer, internationell ekonomi och/ eller freds, konflikt eller utvecklingsfrågor. Kunskaper i och intresse för internationell säkerhetspolitik. Erfarenheter, kunskaper och intresse för påverkansarbete, kommunikation och/eller opinionsbildning, särskilt via sociala media. Kunskaper i språk utöver engelska – särskilt franska eller spanska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av att ha levt, studerat alternativt arbetat i ett utvecklingsland. Interkulturell kompetens.

Dela det här: