Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Om organisationen

Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor är den enda medlemsbaserade organisationen som samlar parlamentariker globalt över partigränser med syfte att minska och förebygga väpnat våld, specifikt inriktat på små och lätta vapen. Vår förändringsteori är att bidra till mer fredliga och hållbart utvecklade samhällen genom att stärka parlamentarisk handling för att förebygga och minska små- och lätta vapen-relaterat våld. Spridning och användning av små- och lätta vapen är ett hinder för hållbar utveckling i många länder. Väpnat våld orsakar, utöver mänskligt lidande, omfattande ekonomiska och sociala kostnader. Problemet med illegal vapenspridning blev internationellt erkänt genom inkludering av Mål 16 i de Globala Målen för Hållbar Utveckling, Agenda 2030. Metodmässigt arbetar Forumet främst genom kapacitetsutveckling, policyskapande och medvetandehöjande initiativ. Exempel på aktiviteter är nationella, regionala och internationella seminarier, utformande av policymaterial samt kunskapsspridning. Arbetet kopplas till relevanta nationella, regionala och internationella ramverk och processer. Forumet erbjuder ett globalt mötesforum för parlamentariker och representanter för civilsamhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer samt ett värdefullt stöd för parlamentariker i deras arbete. Forumet skapades 2002 av svenska, spanska och latinamerikanska parlamentariker. Organisationen har en internationell styrelse och sekretariatet är baserat i Stockholm. Antalet medlemmar är ca 300 parlamentariker från ungefär 100 länder. Sekretariatet erbjuder en praktikplats i ett litet, dynamiskt och kompetent team med goda möjligheter att bidra till ett brett, varierande internationellt arbete.

Vad innebär praktiken?

Praktikplatsen erbjuder möjligheten att aktivt använda och utveckla tidigare kunskaper inom freds- och konfliktfrågor och dess koppling till en hållbar global utveckling. Som praktikant arbetar du nära sekretariatets anställda och blir en viktig del i teamet. Vårt arbetsspråk är engelska. Du som praktikant får inblick i varierande, breda arbetsuppgifter, projekt och nätverk i det internationella arbetet för att begränsa och förebygga den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen. Utrymme för egna initiativ finns och uppmuntras baserat på dina tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen.

Dina uppgifter på praktikplatsen inkluderar:
– Bereda policy- och bakgrundsunderlag för styrelsemöten, seminarier och ansökningar samt rapportering till givare och samarbetspartners.
– Bistå i kommunikationsarbete samt i kontakter med Forumets medlemmar och i relation med samarbetspartners.
– Bistå Forumets medlemmar med koordinering samt praktiska behov i samband med Forumets aktiviteter och i de sammanhang Forumet representeras.
– Bidra till att representera Forumet i relevanta externa sammanhang & möten.
– Bistå i övriga arbetsuppgifter vid behov.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Studier i statsvetenskap, internationella relationer, internationell ekonomi, juridik och/ eller freds, konflikt och utvecklingsfrågor. Kunskaper i och intresse för internationell säkerhetspolitik. Erfarenheter, kunskaper och intresse för påverkansarbete, kommunikation och/eller opinionsbildning, särskilt via sociala medier. Kunskaper i språk utöver engelska – särskilt franska eller spanska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av att ha levt, studerat alternativt arbetat i ett utvecklingsland. Interkulturell kompetens.

 

 

Dela det här: