Almedalen

Vår redaktion är på den globala mötesplatsen Sverige i världen och rapporterar från Almdedalen hela veckan.

Beteendedesign – en knuff i rätt riktning mot agenda 2030

I kampen för att uppnå de 17 målen inom ramen för Agenda 2030 appliceras lärdomar från beteendeekonomi, där grunden ligger i att forma planer efter hur vi människor fattar beslut. FUF rapporterar från ett seminarium där denna fråga tagit plats med Ida Lemoine från Beteendelabbet.   Beteendeekonomi handlar om hur psykologi påverkar olika individer och […]

Av: Fahmi Yusuf, 20 juli, 2018

Delas kunskap om de globala målen?

Under Almedalsveckan hålls seminarier som nämner eller fokuserar på de globala målen. Jag ser de färgglada symbolerna pryda gatupratare och pins. Ändå är mitt intryck att globala utvecklingsfrågor får mindre utrymme ju längre bort från Sidas ”Sverige i världen”-torg jag rör mig. Jag undrar om gemene man har koll på de globala målen, så jag […]

Av: Sofia Brännström, 10 juli, 2018

Civilsamhället är du och jag

I ett fullsatt tält på Sidas ”Sverige i världen”-torg sitter jag ivrig att få lyssna på vad representanter för Individuell Människohjälp, RFSU och Linnéa Claesson, samhällsdebattör och aktivist, har att säga om det ökade hotet mot kvinnor runt om i världen. Seminariet ska handla om vilken roll civilsamhället kan ha i en tid när kvinnors […]

Av: Fanny Persson Jaunzems, 9 juli, 2018

Bejaka din världsångest, i samarbete med OmVärlden
Intervjuer

Prenumerera på webbsändningar via youtube.com/fufplay

Prenumerera på podcasts via iTunes eller RSS

Magasin

Redaktionen för nätmagasinet på Forum för utvecklingsfrågor drivs av våra engagerade medlemmar i FUF-redaktionen
och är en samlad produkt FUF Bladet, FUF Korrespondenterna/FUF iVärlden och Biståndsdebatten

Foto: Johan Wessman, News Øresund, flikr

Biståndsdebatten

Bistånd med fokus på de mest utsatta

Sverigedemokraterna vill se ett bistånd med tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum. Utöver det generella humanitära biståndet vill vi satsa 10 miljarder kronor av biståndsbudgeten på flyktinghjälp i olika krisers närområde. Det skriver riksdagsledamoten Julia Kronlid.

Av: Julia Kronlid, 28 juni, 2018

Foto: phere

Biståndsdebatten

Tro och hopp – drivkrafter för förändrad manlighet

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas. I en värld där religion spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs därför en teologi som bidrar till en förändrad manlighet. Om vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen ökar möjligheterna till förändring på djupet, skriver representanter för Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Av: Niclas Lindgren m.fl., 27 juni, 2018

Foto: Håkan Dahlström, FI, WikimediaCommons

Biståndsdebatten

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.

Av: Jaime Gomez m.fl., 13 juni, 2018

Foto: Hamid Ershad Sarabi, WikiMediaCommons

Biståndsdebatten

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.

Av: Kerstin Lundgren, 11 juni, 2018

Kvinnokliniken Rutasoka har vårdat 600 patienter hittills. Ännu fler när man räknar alla bebisar som fötts här. Foto: Rutasoka

Reportage

Från kaffe till kvinnoklinik

Kongo-Kinshasa har drabbats hårt av krig och landet präglas fortfarande av väpnade konflikter och sexuellt våld. FUF-bladet mötte Rebu Burubwa, grundare av en kvinnoklinik i Uvira som ligger i landets östra delar vid Tanganyikasjöns nordspets. Rebu Burubwa, en entreprenör som har byggt upp Rutasoka-kliniken som riktar in sig till vård för kvinnor och mödrar i […]

Av: Felicia Lanevik, 31 maj, 2018

Opionionsartiklar

Vill du skicka in en debattartikel eller komma i kontakt med vår redaktör?

Vår redaktion

Är du intresserad av utvecklingsfrågor och tycker att det är roligt att skriva?

Supportrar

Genom sitt supporterskap bidrar organisationerna nedan till
oberoende debatt och folkbildning om hållbar global utveckling