Oxfam Sverige - Kommunikationsavdelningen

Placeringsort: Stockholm
VT24 - Heltid, 20 veckor

Om organisationen

Oxfam Sverige är en del av en global organisation som arbetar med att rädda och förbättra människors liv. Det gör vi på flera sätt, med ett tydligt mål: en jämlik framtid. Vi bekämpar klimatojämlikhet, ekonomisk ojämlikhet och orättvisor som orsakar fattigdom och förtryck – och vi finns där vid kriser och katastrofer. Tillsammans med miljontals allierade verkar vi i över 85 länder. Vi bidrar med ny kunskap, synliggör skeva samhällsstrukturer, ger människor verktyg för förändring – och kräver att makthavare tar sitt ansvar. Och vi slutar inte förrän allas lika värde och rättigheter respekteras.

Oxfam är fortfarande en relativt ny organisation i Sverige med stort fokus på att etablera sig som en viktig röst i debatten, informera och engagera allmänheten, påverka beslutsfattare och samla in pengar till Oxfams arbete världen över.

Vad innebär praktiken?

Oxfam Sverige söker en praktikant med intresse för jämlikhet, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och social hållbarhet. Som praktikant får du praktisk erfarenhet av att arbeta med kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete, framför allt av att sammanfatta komplexa frågor på ett tydligt och engagerande sätt till olika målgrupper.

Hos oss blir du en del av ett litet men drivet kommunikationsteam, och du kommer jobba tätt ihop med roller på andra avdelningar. Här finns stora möjligheter att få prova på olika typer av arbetsuppgifter, och testa nya sätt att nå ut med Oxfams budskap.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för all löpande kommunikation om Oxfams arbete i Sverige och i världen, och jobbar också med lanseringar av stora globala rapporter och kampanjer. Det handlar om kommunikation till alla Oxfams målgrupper i olika kanaler och former.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Delta i arbetet med att löpande kommunicera om Oxfams arbete i världen. Det kan vara genom att sammanfatta och presentera rapporter och analyser i textform, eller grafiskt med bilder eller filmer.
- Delta i lanseringar av rapporter eller kampanjer, genom att producera kommunikationsmaterial, pressmaterial och internkommunikation.
- Delta i arbetet med innehåll till sociala medier och hemsida.
- Delta i arbetet med kommunikation till Oxfams givare.
- Ta fram presentationer och annat kommunikationsmaterial.
- Planera och genomföra event.
- Delta i arbetet på en liten organisation, vilket innebär att det kan vara stor bredd och omväxling i arbetsuppgifterna.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

- Avslutad eller pågående utbildning antingen inom global utveckling, freds- och konfliktkunskap, mänskliga rättigheter eller liknande – eller inom medie- och kommunikationsvetenskap
- En god skribent med förmåga att skriva texter av olika typer till olika målgrupper.
- God förmåga att analysera och sammanfatta textmaterial och underlag.
- Talar och skriver god svenska och engelska.
- Starkt samhällsengagemang och delar Oxfams värderingar.

Det här är en praktikplats där stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, som att du är initiativtagande, självgående och engagerad.

Meriterande kompetens/erfarenhet

- Kunskap om att jobba i publiceringsverktyg, exempelvis Wordpress.
- Kunskap om att jobba i grafiska digitala verktyg. Oxfam använder exempelvis Canva och Adobe Creative Suite.
- Erfarenhet av insamlings- eller opinions- och påverkansarbete.
- Erfarenhet från ideella organisationer.

Övrig information

Placeringsorten är Oxfams kontor på Södermalm i Stockholm. Praktiken gäller med start i januari 2024 och du kommer att handledas av kommunikationschefen.
På Oxfam eftersträvar vi mångfald och uppmuntrar alla ansökningar oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.

Mångfald skapar kreativitet, vilket i sin tur skapar ett innovativt tänkande – en förutsättning för framgång. Vi välkomnar särskilt sökanden som kan bidra till att öka mångfalden på det svenska kontoret.

Vi på Oxfam är fast beslutna om att förhindra sexuella trakasserier, utnyttjande och övergrepp, oärlighet och ekonomiska oegentligheter; samt att främja barn, unga och vuxnas välfärd. Oxfam förväntar sig att alla anställda och praktikanter följer dessa principer genom vår uppförandekod. Vi lägger hög prioritet vid att säkerställa att endast de som delar och uppvisar våra värderingar rekryteras för att jobba för oss.

Notera att alla erbjudanden om praktik kommer föregås av inhämtning av tillfredställande referenser och kan innefatta utökade kontroller.

Som praktikant på denna organisation, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Globala målen #1Globala målen #2Globala målen #5Globala målen #6Globala målen #7Globala målen #8Globala målen #10Globala målen #12Globala målen #13Globala målen #16
Dela det här: