Lokalgrupper

Sedan flera år har olika grupper med engagerade medlemmar samlats över hela landet för driva verksamhet i olika lokalgrupper.

FUF Lund

Kontaktperson: –

FUF Linköping

Kontaktperson: –

Vill du vara med och starta upp en lokalgrupp? Mejla till oss på kansliet fuf@fuf.se