Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Om organisationen

NCG arbetar med bistånd och utveckling i hela världen, vi finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar också i alla sektorer med EBRD, EU, World Bank, UN, och myndigheter som SCB och SKR. Vi är i en spännande fas där vi växer, och just nu fokuserar vi på vår digitala strategi. Läs mer om oss på www.ncgsw.se.

Vad innebär praktiken

Praktikperioden på NCG är tänkt som en utvecklande tid för både praktikanten och för NCG. Vi värdesätter de perspektiv som en praktikant kan ge, och vi efterfrågar särskilt ungdomars värderingar och specifika kunskaper. Vi har för avsikt att integrera praktikanten så långt det är möjligt i alla våra aktivitetet, eftersom vi är en mindre organisation. Vi har också för avsikt att praktikanten ska få följa med ut på ett eller flera uppdrag utanför Sverige, om Covid-19 situationen tillåter, som stöd men också för att lära. Praktikanten kommer att få en specifik handledare för sitt arbete, men praktikanten ska även bistå andra på kontoret. Vi har veckomöten där alla pågående uppdrag diskuteras och praktikanten deltar i dessa möten. Vi strävar aktivt efter att se till att arbetet är intressant och vi uppmuntrar praktikanten att delta i utbildningar och seminarier. Varje vecka kommer handledaren att gå igenom vilka uppgifter som kan förväntas vara aktuella, och diskutera med praktikanten om vad som hen tycker har varit bra och vilket som varit mindre bra. Arbetet är självständigt, men det finns alltid handledaren och andra att fråga om så behövs. Praktiken innebär att praktikanten kan få vara med och skriva ihop delar av rapporter, bedriva forskning inom olika ämnen, skriva mötesprotokoll, delta i undersökningar, hjälpa till att utveckla vår digitala strategi. Praktikanten är också behjälplig med att bygga upp vår referensdatabas och uppdatera vår hemsida.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Tillgänglig och flexibel – Praktikanten är nyfiken, flexibel och lösningsorienterad som person; praktikanten får delta i alla möjliga arbetsuppgifter.
  • Språkkunskaper- Vi vill gärna att praktikanten har utmärkta språkkunskaper i engelska (i skrift och tal). Vi värderar andra språk högt, speciellt de vi inte är så duktiga på själva; franska, ryska, arabiska, portugisiska, albanska, turkiska etc.
  • Digitala färdigheter- Data, mobil och intresse för digital utveckling.
  • Jämställdhetkunskaper- Gender equality, gender analysis, equal opportunities, gender mainstreaming etc.
  • Erfarenhet av Sida eller annan biståndsmyndighet är meriterande.

Meriterande erfarenhet/kompetens

  • Andra språk än svenska, spanska, engelska och serbiska.
  • Erfarenhet av utvärderingar.
  • Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor.
  • Erfarenhet av annan biståndsorganisation.
  • Erfarenhet av Mänskliga rättigheter; Miljö-klimatförändringar; Change management; Institutionell utveckling.

Övrigt

Vi kommer att förse vår praktikant med SL-kort.

Dela det här: