Praktikannons

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Om organisationen

NCG arbetar med bistånd/utveckling i hela världen, och finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar och social utveckling. Vi arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, SMEs, och socioekonomisk utveckling. Sedan 2011 har vi mer fokus på jämställdhets uppdrag. Vi har haft Sidas gender help-desk sedan 2012. Vi arbetar också i alla sektorer med EBRD, EU, EIB, UN, och myndigheter som SCB, SIS, Lantmäteriet och SKL. Vi är i en spännande fas där vi växer, och just nu utvecklar vi ett verktyg för vår digitala strategi inom jämställdhetsområdet. Vårt internationella nätverk är stort. Läs mer om oss på www.ncgsw.se

Vad innebär praktiken?

Praktiperioden på NCG är tänkt som en utvecklande tid för både praktikanten och
för NCG. Vi är i en spännande fas där ungdomars värderingar och specifika kunskaper är efterfrågade. Vi har för avsikt att integrera praktikanten så långt det är möjligt i alla våra aktiviteter, eftersom vi är en mindre organisation. Vi har också för avsikt att praktikanten skall få följa med ut på ett eller flera uppdrag utanför Sverige, som stöd men också för att lära. Praktikanten kommer att få en specifik handledare för sitt arbete. Dock kan praktikanten få bistå andra på kontoret, eftersom vi reser mycket, kan det också vara så att handledaren är borta och då får praktikanten en annan handledare tilldelat under denna period. Vi har veckomöten där alla pågående uppdrag diskuteras. Praktiken innebär också att man kan få vara med och skriva ihop delar av rapporter, kanske delta i undersökningar, skriva mötesprotokoll, utveckla våra digitala verktyg, delta i utbildningar, seminarier etc. Praktikanten ska också vara behjälplig med att bygga upp vår referensdatabas, intervjua medarbetare för vår hemsida och deltaga på nordiska möten. Arbetet är självständigt, men det finns alltid en handledare att fråga om så behovs.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Tillgänglig och flexibel- På en mindre arbetsplats får man delta i alla möjliga arbetsuppgifter.

Språkkunskaper- Vi vill gärna att praktikanten har utmärka språkkunskaper i engelska (i skrift och tal). Vi värderar högt andra språk, speciellt de vi inte är så duktiga på själva- tex. franska, ryska, arabiska, tyska, portugisiska, albanska, och turkiska eller något annat språk.

Digitala färdigheter- Data, mobil och intresse för digital utveckling.

Jämställdhetskunskaper- gender equality, gender analys, equal opportunities, gender mainstreaming etc. Erfarenhet av Sida eller annan biståndsmyndighet.

Mänskliga rättigheter.

Miljö-Klimatförändringar.

Change Management.

Institutionell utveckling.

Nyfikenhet.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Andra språk än svenska, spanska, engelska och serbiska.

Digital erfarenhet.

Utvärderingar.

Utvecklingserfarenhet.

Övrig information

Vi kommer att förse dig med SL-kort.

 

 

Dela det här: