Praktikannons

NIRAS Sweden AB

Om organisationen

NIRAS är ett internationellt tvärvetenskapligt konsultföretag med skandinaviska rötter. I mer än 45 år har NIRAS Development Consulting engagerat sig i utvecklingen av innovativa och hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort. Vi har över 350 anställda på denna enhet, varav ca 40 personer på Stockholmskontoret.

Vi har pågående projekt i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa och en del av vår verksamhet består av utbildningsinsatser i form av att planera och genomföra Sidas International Training Programmes (ITP). För mer information om ITP se https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/kurser-och-utbildning/International-Training-Programs-ITP

Sedan våren 2018 driver NIRAS tillsammans med Fojo Media Institute (som är en del av Linnéuniversitetet, https://fojo.se), International Media Support (en dansk CSO, https://www.mediasupport.org) och Global Reporting (en svensk kommunikationsbyrå, http://globalreporting.net/se) ett Sida-finansierat International Training Programme (ITP) med målet att stärka ramverk för självreglering av media, vilket i sin tur syftar till att värna media och yttrandefriheten. Programmet riktar sig till individer och organisationer som på olika sätt arbetar med media-frågor dvs alltifrån, journalister/bloggare och ägare av olika media till akademiker, företrädare för civilsamhället, tjänstemän inom statlig förvaltning och parlamentariker. Vi arbetar för närvarande i 18 länder i Östra Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Vad innebär praktiken?

Att göra praktik hos oss ska vara stimulerande och utvecklande, samtidigt som du får en bra inblick i hur det är att arbeta med människor, i utvecklingsprojekt och delvis med kort deadline. Praktiktiden är på heltid (40 timmar i veckan) och för det mesta vardagar, men under vissa perioder förekommer helg- och kvällsarbete, liksom resor i och eventuellt utanför Sverige.

Under ledning av NIRAS projektledare och administratörer kommer du arbeta med en rad olika uppgifter såsom att:

 • Medverka under delar av utbildningsinsats/er i Sida-programmet Media Regulation in a Democratic Framework i Stockholm, Kalmar, Köpenhamn och ev. i något av samarbetsländerna
 • Delta i planeringsarbetet inför olika faser av programmet
 • Bistå att utveckla och ta fram presentationsmaterial i PPT format (eller motsvarande)
 • Hjälpa till att samla in och sammanställa/analysera resultat från deltagarnas förändringsprojekt
 • Kommunikation med våra partners och föreläsare, samt med andra NIRAS-kontor.
 • Bistå i genomförandet av programmet (t.ex. bistå processledaren)
 • Administrativa sysslor som t.ex. att förbereda deltagarnas besök i Sverige; t ex ta fram informationsmaterial, rapporter, bakgrundsmaterial, utvärderingar, sammanställa anteckningar.

Möjligheter till andra arbetsuppgifter finns beroende på din bakgrund och intresse, samt vilka projekt som kan dyka upp.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Pågående samhällsvetenskaplig utbildning inom t.ex. statsvetenskap (gärna med inriktning på governance-frågor), juridik, och/eller medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller motsvarande
 • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska
 • Förmåga att arbeta självständigt, att du är flexibel och kan ta egna initiativ
 • Att du är social och lösningsorienterad – kommunikativ
 • Gediget intresse för utveckling- och demokratifrågor
 • Mycket god datorvana
 • Goda färdigheter att utveckla presentationsmaterial  och skriva rapporter på engelska

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Goda kunskaper spanska och/eller ryska
 • Intresserad av innovativa pedagogiska metoder
 • God lokalkännedom om Stockholm
 • Media och yttrandefrihetsfrågor
Dela det här: