Naturskyddsföreningen

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. De är en ideellt och partipolitiskt obunden förening som har lokala föreningar och länsförbund över hela landet. Tillsammans med drygt 200 000 medlemmar påverkar de makthavare och engagerar människor både lokalt, nationellt och globalt. Klimat, hav, skog, miljögifter, jordbruk och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområden. De sprider kunskap, kartlägger miljöhot och kommer med konstruktiva lösningar på problemen.

Internationellt samarbetar de med cirka 45 miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Tillsammans med miljöförsvarare världen över utgår deras arbete från en helhetssyn på människa och miljö och strävar efter globalt och lokalt hållbar utveckling där människors rättigheter är uppfyllda och respekterade.

Globala programmet består av gemensamt påverkansarbete, stöd kring kapacitetsutveckling samt finansiellt stöd till föreningens samarbetsorganisationers verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant våren 2023 kommer du arbeta tätt med metodrådgivaren att stötta föreningen och samarbetsorganisationer att uppnå önskade förändringar. Metodarbetets syfte är att stärka internt lärande och dokumentation. Arbetet kommer vara en del av föreningens uppföljning av samarbetsorganisationernas interndemokrati, resultatstyrning, kapacitetsutveckling och behov. Som praktikant kommer du tillsammans med handledaren genomföra uppföljning av organisationsbedömningar samt rapportering. Du kommer, sammanställa underlag, genomföra intervjuer, granska rapporter och material samt genomföra möten med våra samarbetsorganisationer. Du kommer vara en del av det dagliga arbetet på internationella avdelningen, du kommer att få insyn i, lära dig om och bidra till vårt programarbete

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Du är intresserad av miljöfrågor, global utveckling, jämställdhet, och mänskliga rättigheter.
  • Du läser miljövetenskap, organisationsutveckling, socialantropologi, mänskliga rättigheter, sociologi, projektledning, eller liknande.
  • Du har mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
  • Du är ansvarstagande och tycker om att undersöka, analysera och sammanställa information.
  • Du är bra på och tycker det är roligt att producera och presentera rapporter.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Tidigare erfarenhet av ideellt arbete/engagemeng i civilsamhället/globala frågor
  • Kunskaper i portugiska, franska, eller bahasa

Övrig information

Om du vill kan det inom ramen för din praktik finnas möjlighet att kombinera den med att skriva ditt examensarbete. Om detta är relevant för dig, ange gärna i din ansökan vilken inriktning du tro att ditt examensarbete kommer att ha.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Som praktikant på den internationella avdelningen kommer du framförallt att arbete direkt med mål 5 och mål 17 genom att jobba med frågor kring organisationsutveckling. Dessutom kommer du fördjupa dig i något av våra sakområden klimat, jordbruk, skog, fiske, miljögifter eller hållbar konsumtion. Dvs mål 7, 12, 13, 14, 15.

Som praktikant på Naturskyddsföreningen, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #5Global goal #7Global goal #12Global goal #13Global goal #14Global goal #15Global goal #17
Dela det här: